English version
MALMDATABASEN
Registrering 4616 - 003 Skjeljavik
(Objekt Id: 4763)
(Sist oppdatert: 13.03.1997)

Lokalisering
Fylke: Vestland Kommune: Tysnes (4616)
Kart 1:50000: Husnes (1214-4) Kart 1:250000: Haugesund
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 308367 m. Nord: 6645441 m.
Lengdegrad: 5.5734850 Breddegrad: 59.9018600
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sulfider
Element(er): Kis
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prøvedrift Reserver:
Driftsmetode: Dag- og underjordsdrift Historisk produksjon:


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1870 Prøvedrift

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Genese: Vulkeks Form: Lag
Hovedtekstur: Kataklastisk Min. fordeling: Massiv
Kornstørrelse: Finkornet (<1 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 250 / 86 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Hardangerfjordgr. Formasjon: Sagvågenformasjonen

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Kloritt Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Svovelkis Hovedmineral (>10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Grønnskifer Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Basalt
Metamorf fase :Grønnskifer

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Primær lagning Strøk/Fall :250 / 86 Syn-mineralisering ;...Effekt :Kontrollerer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Like i veikanten (den nordvestlige siden) ved den nyanlagte veien ligger en stoll. Den er ca. 125 m lang og er orientert 162o. Ved stollens inngang ses et par cm-tykke svovelkislag med orientering 56°/78°NØ. Malmen er av samme type som Litlabømalmen. Ved en blotning i samme horisont omtrent 100 m mot NØ ses identiske svovelkislag. Lengst inne i stollen er det to ca. 5 m lange sideganger som er parallelle med skiferen. I disse gangene ses ca. 10 cm faststående mineralisering i form af disseminert svovelkis. Ca. 100 meter oppe i fjellsiden over stollens inngang ligger et dagbrudd. Det er 15 m langt, 3-4 m bredt og 5 m dybt. I bruddets nordøstlige endevegg ses 3-4 m malm med skiferlag i forholdet ca 1:1. I den sydvestlige vegg er tykkelsen muligens (liten blotningsgrad) mindre, men har samme orientering. 5-6 meter ovenfor dagbruddet ligger et lite skjerp med ca. 10 cm malm med samme orientering som malmlegemet i dagbruddet. Omkring 100 m mot NØ i strøkretningen ligger et mindre, åpent brudd rett under en gammel telefonlinje. Her ses 1-1.5 m malm av samme type som ovennevnte. Fra dette bruddet går det en sti ned til den nyanlagte veien. Stollen antas å være anlagt med henblikk på å kutte sulfidlaget i de ovennevnte brudd. Ved hjelp av en rapport fra Bergarkivet er undertegnede i ettertid blitt kjent med at det er flere brudd/skjerp i nordøstlig retning. Malmtypen har ingen økonomisk interesse for tiden.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Egge, A. , 1911
Nogle svovlkisskjærp ved gaarden Skjellevik, Tysnesø, Søndhornland.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 1606;6 sider
Abstrakt:
Forekomstene er avdekket med stoller og en rekke skjerp i fyllittskifer. Mineraliseringen er svovelkis. Det er ikke gjort malmfunn som kan rettferdiggjøre nøyere undersøkelser.

Gjerstad, T. , 1916
Foreløbig befaring av Skjelleviks kisforekomst.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 394;3 sider
Abstrakt:
Mineraliseringen forekommer som ganger av kis omgitt av presset leirskifer. Det blir anbefalt videre undersøkelser for å klarlegge forekomstens drivverdighet.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
HO0074.01 Fastfjell
Prøvetaker: Wulff, P./...Lager: Løkken
Kommentar: Massiv py-malm, ekstremt fink. py-aggregater i en litt mindre fink. py-matriks.
Antall registrerte elementanalyser = 1
HO0074.02 Fastfjell
Prøvetaker: Wulff, P./...Lager: Løkken
Kommentar: Massiv py-malm, ekstremt fink. py-aggregater i en litt mindre fink. py-matriks. Flere py-aggregater enn 01, samt litt fyllitt.
Antall registrerte elementanalyser = 1
HO0074.03 Fastfjell
Prøvetaker: Wulff, P./...Lager: Løkken
Kommentar: Massiv py-malm, ekstremt fink. py-aggregater i en litt mindre fink. py-matriks. Flere py-aggregater enn 01, samt litt fyllitt.
Antall registrerte elementanalyser = 1
HO0074.04 Fastfjell
Prøvetaker: Wulff, P./...Lager: Løkken
Kommentar: "Chip sample". Fink. py-malm med enkelte av de ekstremt fink. py-aggregater.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Faktaarket ble generert 17.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse