English version
MALMDATABASEN
Registrering 4616 - 005 Gjersvika
(Objekt Id: 4765)
(Sist oppdatert: 16.02.2005)

Lokalisering
Fylke: Vestland Kommune: Tysnes (4616)
Kart 1:50000: Fusa (1215-3) Kart 1:250000: Bergen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 308367 m. Nord: 6661341 m.
Lengdegrad: 5.5587130 Breddegrad: 60.0443770
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prøvedrift Reserver:
Driftsmetode: Dag- og underjordsdrift Historisk produksjon:


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1870 Prøvedrift Selskap/Institusjon:Lokale interessenter

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Genese: Vulkeks Form: Plate
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Massiv
Kornstørrelse: Finkornet (<1 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 140 / 20 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Gripnesvågkomplekset Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kloritt Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Kvarts Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Magnetitt Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Svovelkis Underordnet mineral (1-10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Skifer Sedimentær
Opprinnelig bergart :Leirstein
Metamorf fase :Grønnskifer

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Primær lagning Strøk/Fall :140 / 20 Syn-mineralisering ;...Effekt :Kontrollerer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
På tre steder ved Gjersvik er det arbeidet en del på en jernmineralisering. 10 m øst for huset "Indstebø" lå iflg. eieren engang en synk som skulle være 100 m dyp (nok noe overdrevet). 15 m sydøst for huset ligger et hull fylt med hageavfall som har vært ca. 3x5 m stort. På undersiden av en skrent 15 m vest for huset ligger en vannfylt skråsynk. Dette er det eneste stedet det kunne gjøres geologiske observasjoner. Her ses i skråsynkens sider 35 cm fint laminert og meget finkornet magnetittmalm. Malmlaget er skarpt avgrenset, parallelt med skiferen (140°/20°Ø) og av sedimentær oprinnelse -en oksydisk vasskis. I følge rapport BA 1895-01 er det etterpå erfart at det på nordøstlige Tysnesøy ligger en rekke tilsvarende mineraliseringer. Sett fra et økonomisk synspunkt er de sikkert uinteressante.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Egge, A. , 1910
Gjersvik skjerp.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 378;3 sider
Abstrakt:
Rapporten er et brevkopi og beskriver befaring av flere mindre forekomster: - Tysnes med smale striper av kobber- og svovelkis og magnetitt. - Gjørsvik med svovelkisholdig magnetitt.

Egge, A. , 1911
Magnetittjernforekomster beliggende på den nordlige del av Tysnesø og på Vernøen i Søndhordland, Norge.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 1895;8 sider
Abstrakt:
Rapporten behandler en rekke magnetittforekomster: - Gjersvik gruve - Tysnes prestegård - Kålhaugberget og Furuhaugen - Nonskollen og Veandset - Stolhaug og Hopstangen Alle forekomstene er små og uregelmessige, malmen fattig og forurenset med svovelkis.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
HO0076.01 Fastfjell
Prøvetaker: Wulff, P./...Lager: Løkken
Kommentar: Fink. laminert mt-malm med 5 % py som skjærer lamineringen.
Antall registrerte elementanalyser = 1
HO0076.02 Fastfjell
Prøvetaker: Wulff, P./...Lager: Løkken
Kommentar: Fink. laminert mt-malm med 2 % py som skjærer lamineringen.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Faktaarket ble generert 17.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse