English version
MALMDATABASEN
Registrering 4617 - 039 Kvitsand
(Objekt Id: 4791)
(Sist oppdatert: 03.04.1997)

Lokalisering
Fylke: Vestland Kommune: Kvinnherad (4617)
Kart 1:50000: Varaldsøy (1215-2) Kart 1:250000: Odda
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 336267 m. Nord: 6670092 m.
Lengdegrad: 6.0518940 Breddegrad: 60.1349270
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Kis Cu Au Co
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prøvedrift Reserver:
Driftsmetode: Dag- og underjordsdrift Historisk produksjon:


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
Prøvedrift

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Genese: Vulkeks Form: Linse
Hovedtekstur: Kataklastisk Min. fordeling: Massiv
Kornstørrelse: Finkornet (<1 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 274 / 42 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Øgle-Varaldsøykompl. Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kloritt Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Svovelkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Kobberkis Underordnet mineral (1-10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Grønnskifer Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Basalt
Metamorf fase :Grønnskifer

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Skifrighet Strøk/Fall :274 / 42 Post-mineralisering ;...Effekt :Modifiserer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Denne gullholdige mineraliseringen ligger 10 m fra strandkanten og 5 m.o.h., og man kan komme hit ved å gå på en skogssti fra Haukanes mot Kvernasletta. Det er anlagt en 25 m lang stoll med orientering 122o, på sydsiden inne i stollen er det 2 små skråsynker og lengst inne en liten sidegren. Vertsbergarten er skifrig basalt (grønnsten). I stollens tak ses ca. 10 cm mineralisering. Dette er kvarts i form av slirer og linser som utgjør 50%, vertsbergarten utgjør 45% og sulfider 5%. Denne mineraliserte sonen kan følges 10-12 m innover i stollen da den kiler ut. Utenfor stollen ligger tippmaterialet som det knapt kan ses malm i. I blotningen ligner denne mineraliseringen en kvartsåre mens den i håndstykke ligner en massiv sulfidforekomst. Gullinnholdet gjør mineraliseringen interessant selv om den er liten.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
C. H. , 1920
Kvitsand kobberkisfelt.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 2193;1 sider
Abstrakt:
Malmen består av kobberkisfylte sprekker i skifer.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
HO0102.01 Fastfjell
Prøvetaker: Wulff, P./...Lager: Løkken
Kommentar: Fink. py-malm med litt cpy og 20 % skiferflak i sulfidene.
Antall registrerte elementanalyser = 1
HO0102.02 Fastfjell
Prøvetaker: Wulff, P./...Lager: Løkken
Kommentar: Meget deformert, fink. py-malm med 5 % kvarts og 10 % skifer. "Durchbewegungtekstur."
Antall registrerte elementanalyser = 1
HO0102.03 Fastfjell
Prøvetaker: Wulff, P./...Lager: Løkken
Kommentar: Meget deformert, fink. py-malm med 5 % kvarts og 10 % skifer. "Durchbewegungtekstur."
Antall registrerte elementanalyser = 1
HO0102.04 Fastfjell
Prøvetaker: Wulff, P./...Lager: Løkken
Kommentar: "Chip sample". Fragmenter av sulfidrike prøver (cpy og py).
Antall registrerte elementanalyser = 1
HO0102.05 Fastfjell
Prøvetaker: Wulff, P./...Lager: Løkken
Kommentar: 20 % sulfid (py+cpy) i skifer. Prøven har en liten fold.
Antall registrerte elementanalyser = 1
HO0102.06 Fastfjell
Prøvetaker: Wulff, P./...Lager: Løkken
Kommentar: Kvarts med 10 % skifer og ca. 1 % cpy.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Faktaarket ble generert 20.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse