English version
MALMDATABASEN
Registrering 5035 - 016 Sagfjellet
(Objekt Id: 48)
(Sist oppdatert: 22.12.1998)

Lokalisering
Fylke: Trøndelag Kommune: Stjørdal (5035)
Kart 1:50000: Stjørdal (1621-1) Kart 1:250000: Trondheim
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32 (Koordinatene IKKE bekreftet)
Øst: 609719 m. Nord: 7030192 m.
Lengdegrad: 11.1952770 Breddegrad: 63.3834490
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sulfider
Element(er): Kis
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)


Mineralisering
Genese: Form:
Hovedtekstur: Min. fordeling:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Ikke funnet. Ukjent for lokale. Heller ikke nevnt i Leksdalsrapportene, som bl.a. nevner Elvervollen-mineraliseringen, som ligger lenger unna Leksdalen enn denne, som skal ligge "2 km ØNØ for Hoåsvollen" (arkivkort i Bergarkivet)". "Sagfjellet" var ukjent for lokalfolk. Kan derimot være "Sandfjellet" som mineraliseringen er plottet i nærheten av.


Faktaarket ble generert 28.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse