English version
MALMDATABASEN
Registrering 4601 - 005 Riple-Totland
(Objekt Id: 4807)
(Sist oppdatert: 13.03.1997)

Lokalisering
Fylke: Vestland Kommune: Bergen (4601)
Kart 1:50000: Bergen (1115-1) Kart 1:250000: Bergen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 303618 m. Nord: 6691092 m.
Lengdegrad: 5.4448750 Breddegrad: 60.3087500
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Kis Cu
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prøvedrift Reserver:
Driftsmetode: Dag- og underjordsdrift Historisk produksjon:


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
Prøvedrift Selskap/Institusjon:Amerikanske interesser

Mineralisering
Genese: Hydrotermal gang Form: Linse
Hovedtekstur: Strukturløs Min. fordeling: Semi-massiv
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 290 / 82 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Kobberkis Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Svovelkis Underordnet mineral (1-10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Gneis

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Foliasjon Strøk/Fall :62 / 64

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Denne mineraliseringen ligger i Ytstafjellet og ble befart i silende regnvær. Derfor ble det bare gjort få observasjoner. For lokalitetsbeskrivelsen henvises til Korneliussen (1977). Malmen har en del likheter med malm fra Nygård.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
HO0118.01 Fastfjell
Prøvetaker: Wulff, P./...Lager: Løkken
Kommentar: Kvarts med 20 % cpy, også litt av vertsbergarten (gneis) med epidot.
Antall registrerte elementanalyser = 1
HO0118.02 Fastfjell
Prøvetaker: Wulff, P./...Lager: Løkken
Kommentar: "Chip sample". Cpy-rike småstuffer.
Antall registrerte elementanalyser = 1
HO0118.03 Fastfjell
Prøvetaker: Wulff, P./...Lager: Løkken
Kommentar: Kvarts med 20 % cpy, også litt av vertsbergarten (gneis) med epidot.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Faktaarket ble generert 22.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse