English version
MALMDATABASEN
Registrering 4601 - 010 Trengereid kobberforekomst
(Objekt Id: 4812)
(Sist oppdatert: 15.02.2005)

Lokalisering
Fylke: Vestland Kommune: Bergen (4601)
Kart 1:50000: Bruvik (1215-4) Kart 1:250000: Bergen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 314218 m. Nord: 6703092 m.
Lengdegrad: 5.6252560 Breddegrad: 60.4212980
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Cu
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Mineralisering
Genese: Hydrotermal gang Form: Linse
Hovedtekstur: Kataklastisk Min. fordeling: Semi-massiv
Kornstørrelse: Finkornet (<1 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 220 / 80 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kloritt Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Magnetkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Kobberkis Hovedmineral (>10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Klorittskifer Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Basalt
Metamorf fase :Grønnskifer

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Skifrighet Strøk/Fall :220 / 80

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Man kommer til mineraliseringen ved å gå 150-200 m fra E6 oppover langs en bekk. Det er drevet ned en mindre synk som ligger i kanten på bekkens vestside, og i tillegg er det skjerpet litt like over synken som ligger under vann og er fylt av uvedkommende sten. Mineraliseringens orientering antas å være 40°/80°NV på bakgrunn av orienteringen av synken og skjerpet. I vannkanten over synken ligger 5 m3 tippmateriale, og i tillegg ses mange mineraliserte løsblokker i bekken både nedenfor og ovenfor synken. Mineraliseringen er totalt sett fattig. Ved Trengereid sås foruten ovennevnte lokalitet også en liten stoll. Den ligger i en vestvendt fjellvegg over en nyanlagt vei som går i slynger nedover den bratte lia, og som fører fra E68 ned til Trengereid. Stollen er 4 m lang, er orientert 112o og i taket på stollen ble det sett litt malakitt.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Korneliussen, A.; Staw, J. ; Midthjell, B. , 1978
Befaringer av malmforekomster, Hordaland 1977.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1560/17C;58 sider
Abstrakt:
For å høyne kunnskapsnivået og for dermed å bli bedre i stand til å plukke ut interessante forekomster og områder for nærmere undersøkelser, er det utført befaringer av malmforekomster i Hordaland sommeren 1977. 3 hovedområder har vært gjenstand for oppmerksomhet; Bergensmrådet (Fe, Ti, Cu, Ni-forekomster), Hardangerfjordområdet (Cu,Zn-forekomster) og Bømlo-området (Au, Cu-forekomster). Det gis en kort beskrivelse av de befarte forekomster, og en vurdering av de enkelte forekomster og av forekomsttyper og områder sett ut fra et økonomisk/malmgeologisk synspunkt.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
HO0123.01 Fastfjell
Prøvetaker: Wulff, P./...Lager: Løkken
Kommentar: Klorittsk. med cpy og po i skifrighetsplanene.
Antall registrerte elementanalyser = 1
HO0123.02 Fastfjell
Prøvetaker: Wulff, P./...Lager: Løkken
Kommentar: Kvarts med 20 % cpy jevnt fordelt. Inneh. også litt po.
Antall registrerte elementanalyser = 1
HO0123.03 Fastfjell
Prøvetaker: Wulff, P./...Lager: Løkken
Kommentar: Kvarts med klorittlag, hvor det totalt er 5-10 % cpy og po.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Skjerp 1
(Objekt Id: 6714 10,01,00)

Lokalisering
Fylke: Vestland Kommune: Bergen (4601)
Kart 1:50000: Bruvik (1215-4) Kart 1:250000: Bergen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 314318 m. Nord: 6703592 m.
Lengdegrad: 5.6266030 Breddegrad: 60.4258260
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Cu
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Faktaarket ble generert 22.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse