English version
MALMDATABASEN
Registrering 4630 - 010 Hosanger
(Objekt Id: 4818)
(Sist oppdatert: 06.10.2017)

Lokalisering
Fylke: Vestland Kommune: Osterøy (4630)
Kart 1:50000: Stanghelle (1216-3) Kart 1:250000: Bergen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 307017 m. Nord: 6718092 m.
Lengdegrad: 5.4801890 Breddegrad: 60.5523510
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) Ressursundertype: Nikkel
Element(er): Ni Cu Co
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Gruvedrift Reserver:
Driftsmetode: Underjordsdrift Historisk produksjon: 460 tusen tonn


Produkt
Element/produkt Gehalt/Kvalitet Reg. dato
Co 0,045 % 21.05.2007
Cu 0,35 % 21.05.2007
Ni 1,05 % 21.05.2007

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1883 - 1894 Regulær drift
1899 - 1901 Regulær drift
1915 - 1926 Regulær drift
1933 - 1945 Regulær drift

Mineralisering
Æra: Proterozoikum Periode: Mesoproterosoikum
Genese: Ortomagmatisk Form: Uregelmessig
Hovedtekstur: Strukturløs Min. fordeling: Massiv
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode: Mesoproterosoikum
Provins: Kaledonske grunnfjellsprovins
Geotek.enhet: Lindåsdekkekomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Malmmineral Magnetkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Kobberkis Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Svovelkis Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Pentlanditt Underordnet mineral (1-10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Noritt Intrusiv
Metamorf fase :Granulitt
Sidebergart Kvartsofeltspatisk gneis
Metamorf fase :Granulitt

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Hosangerforekomsten ble funnet i 1875.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Boyd, R.; Nixon, F. , 1985
Norwegian nickel deposits: a review.
;Geologian Tutkimuskeskus / Geological Survey of Finland;ARTIKKEL;Bulletin; Nickel-copper deposits of the Baltic Shield and Scandinavian; Caledonides.; No.333;363-394 sider


Faktaarket ble generert 19.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse