English version
MALMDATABASEN
Registrering 4617 - 041 Kloster
(Objekt Id: 4832)
(Sist oppdatert: 13.03.1997)

Lokalisering
Fylke: Vestland Kommune: Kvinnherad (4617)
Kart 1:50000: Husnes (1214-4) Kart 1:250000: Haugesund
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 311918 m. Nord: 6635591 m.
Lengdegrad: 5.6457430 Breddegrad: 59.8152000
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Bly
Element(er): Pb
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
Røsking

Mineralisering
Genese: Hydrotermal gang Form: Uregelmessig
Hovedtekstur: Strukturløs Min. fordeling: Uregelmessig
Kornstørrelse: Grovkornet (>3 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Blyglans
Malmmineral Svovelkis

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Glimmerskifer Sedimentær
Opprinnelig bergart :Leirstein
Metamorf fase :Grønnskifer

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Skifrighet Strøk/Fall :212 / 68 Pre-mineralisering ;...Effekt :Ingen

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Skjerpet ligger 2-3 m.o.h. i Kongsvikane og er lett å finne. Det er utskjerpet 4-5 m3 masse. Skjerpet er anlagt på et lite kvartslegeme med form som en klump eller linse. Vertsbergarten er en lys eller mørk glimmerskifer med orientering 32°/68°NV. Kvartsen er gennomsiktig og inneholder enkelte cm-store blyglansaggregater med fine euhedrale krystaller i mm-størrelse. Blyglans utgjør <1% av kvartslegemet. I kvartsen ses av og til litt rødlig karbonat. Litt svovelkis ses i skiferpartier i kvartsen. Cirka 75 m sydvest for skjerpet ligger en umineralisert kvartsblokk som veier adskillige tonn. Cirka 100 m nordøst for skjerpet ses en 1 m tykk og 20 m lang kvartsåre. I det hele tatt er det mye kvarts i dette område, men når man sammenligner denne med kvartsen på Bømlo, ser det ikke ut til å være av den interessante typen. Ifølge Lindahl (1987) skulle det imidlertid være gull og sølv ved Kloster. Reusch (1888) omtaler en mineralisering på denne del av Halsnøy.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
HO0143.01 Fastfjell
Prøvetaker: Wulff, P./...Lager: Løkken
Kommentar: "Chip sample". Kvartsfragm. med vekslende innhold av den skifrige vertsbergarten, 1-3 % ga samt litt py.
Antall registrerte elementanalyser = 1
HO0143.02 Fastfjell
Prøvetaker: Wulff, P./...Lager: Løkken
Kommentar: "Chip sample". Kvartsfragm. med vekslende innhold av den skifrige vertsbergarten, 1-3 % ga samt litt py.
Antall registrerte elementanalyser = 1
HO0143.03 Fastfjell
Prøvetaker: Wulff, P./...Lager: Løkken
Kommentar: "Chip sample". Kvartsfragm. med vekslende innhold av den skifrige vertsbergarten, 1-3 % ga samt litt py.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 4617 - 041 Kloster

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
HO0143.01 Fastfjell 152 69 13334 25 31 58.2 81.0
HO0143.02 Fastfjell 33 16 19455 16 6 95.8 117.0
HO0143.03 Fastfjell 39 68 3798 72 28 15.7 -2.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# Rh# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi*
HO0143.01 -3.0 -3.0 -5.0 6 5.7 81 -1.00 2 124
HO0143.02 -3.0 -3.0 -5.0 -2 8.5 15 1.00 2 208
HO0143.03 -3.0 4.0 -5.0 9 1.9 77 1.00 -2 33
------------------
Prøvenr. S% V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr*
HO0143.01 .29 51 32 869 3.32 -2.00 -5.00 -2 132.0
HO0143.02 .55 8 8 326 .85 -2.00 -5.00 -2 51.0
HO0143.03 .83 50 19 427 3.64 -2.00 -5.00 -2 45.0
------------------
Prøvenr. La* B*
HO0143.01 -1.00 8
HO0143.02 -1.00 6
HO0143.03 -1.00 4


Faktaarket ble generert 16.05.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse