English version
MALMDATABASEN
Registrering 4617 - 042 Fjelland
(Objekt Id: 4833)
(Sist oppdatert: 03.04.1997)

Lokalisering
Fylke: Vestland Kommune: Kvinnherad (4617)
Kart 1:50000: Husnes (1214-4) Kart 1:250000: Haugesund
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 318718 m. Nord: 6632341 m.
Lengdegrad: 5.7696100 Breddegrad: 59.7890950
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Cu
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
Røsking

Mineralisering
Genese: Hydrotermal gang Form: Uregelmessig
Hovedtekstur: Strukturløs Min. fordeling: Uregelmessig
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kloritt Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Kobberkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Svovelkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Magnetkis Aksessorisk mineral (<1%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Grønnskifer Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Basalt
Metamorf fase :Grønnskifer

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Skifrighet Strøk/Fall :320 / 20 Pre-mineralisering ;...Effekt :Modifiserer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Mineraliseringen ligger i en mindre skrent 100 m vest for sydligste del av Gravdalsvika. Vertsbergarten er en grønnskifer. Mineraliseringen er i form av kvartsårer eller -linser, og forekommer innenfor en ca. 100 m lang og 10 m tykk del av skrenten. Kvartslegemene er både konkordante og diskordante med skifrigheten. De tykkeste årene er ca. 1 m tykke, men storparten er 20-40 cm tykke. Kvartsen er hvit og for det meste umineralisert, men enkelte euhedrale cm-lange kvartskrystaller ses i noen av løsblokkene. Det er anlagt et skjerp og utsprengt 3-4 m3 masse som ligger nedenfor skrenten. Det er også sprengt litt hist og her ved skjerpet. En rapport fra Bergarkivet (BA 1471, usignert) omtaler 2 kvartsganger "beliggende på Gaarden Gravdals gr. på Halsnøen", ovennevnte kvartsåre er vel en av disse. Sett fra et gullmessig synspunkt kan stedet være interessant.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
HO0144.01 Fastfjell
Prøvetaker: Wulff, P./...Lager: Løkken
Kommentar: Kvarts med skiferflak, og totalt 5 % ga+py.
Antall registrerte elementanalyser = 1
HO0144.02 Fastfjell
Prøvetaker: Wulff, P./...Lager: Løkken
Kommentar: Kvarts med 5 % sulfider (cpy, py, ga og po).
Antall registrerte elementanalyser = 1
HO0144.03 Fastfjell
Prøvetaker: Wulff, P./...Lager: Løkken
Kommentar: Kvarts med 5-10 % cpy+py.
Antall registrerte elementanalyser = 1
HO0144.04 Fastfjell
Prøvetaker: Wulff, P./...Lager: Løkken
Kommentar: Kvarts med 5-10 % cpy+py(+po?).
Antall registrerte elementanalyser = 1
HO0144.05 Fastfjell
Prøvetaker: Wulff, P./...Lager: Løkken
Kommentar: Kvarts med 5-10 % cpy+py.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Faktaarket ble generert 20.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse