English version
MALMDATABASEN
Registrering 4613 - 032 Folderøy fyr
(Objekt Id: 4838)
(Sist oppdatert: 16.02.2005)

Lokalisering
Fylke: Vestland Kommune: Bømlo (4613)
Kart 1:50000: Fitjar (1114-1) Kart 1:250000: Haugesund
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 292717 m. Nord: 6634741 m.
Lengdegrad: 5.3049590 Breddegrad: 59.7984200
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe Cu
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode:
Genese: Ukjent Form: Uregelmessig
Hovedtekstur: Sprekkefylling Min. fordeling: Semi-massiv
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 236 / 72 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Magnetitt Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Svovelkis Underordnet mineral (1-10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Granitt Intrusiv
Opprinnelig bergart :Granitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Sprekker Strøk/Fall :236 / 72 Syn-mineralisering ;...Effekt :Kontrollerer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Mineraliseringen ligger 5 m.o.h. i det sydøstlige hjørne av halvøya som stikker ut i Stokkesundet fra Folderøy havn. Et fyrhus, som nevnes af Reusch (1888) eksisterer ikke lengre. Ifølge Reusch (1888) var her en 8 m dyp synk, den er idag fylt av løsmasse som bare forekommer i sparsom mengde ved gruva. Den ligner idag mer på et skjerp. Det ses tre årer i "skjerpets" sydlige endevegg, deres tykkelse er opptil 8 cm, og de er orientert ca. 56/72V. Den østlige og mellomste åra kan følges fra "skjerpets" bunn og ca. 1 m opp, hvor de forgrener sig og forsvinner. Den vestlige åra kan følges ca. 0.5 m. Den har en utpreget sonering med magnetitt i vestsiden og svovelkis i østsiden. Foruten årene ses litt magnetitt i form av 5-10 mm store cirkulære aggregater. De geologiske forhold er noe kompliserte, årene er innleiret i en kvartsrik bergart, muligens en sur tuff (kvartskeratofyr?) som intruderes av en granitt. Mineraliseringen er den eneste i sitt slag på Bømlo og har neppe økonomisk interesse.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
HO0149.01 Fastfjell
Prøvetaker: Wulff, P./...Lager: Løkken
Kommentar: "Chip-sample med 10-15 % py, 10-15 % mt og <1 % cpy i kv.rik matriks, noen py-korn er opptil 3 mm store.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 4613 - 032 Folderøy fyr

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
HO0149.01 Fastfjell 3741 107 8 267 52 2.1 133.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# Rh# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi*
HO0149.01 -3.0 -3.0 -5.0 81 -.2 8 1.00 3 5
------------------
Prøvenr. S% V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr*
HO0149.01 8.84 57 3 460 18.27 2.00 -5.00 -2 6.0
------------------
Prøvenr. La* B*
HO0149.01 2.00 -3


Faktaarket ble generert 25.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse