English version
MALMDATABASEN
Registrering 4615 - 001 Helland
(Objekt Id: 4839)
(Sist oppdatert: 03.04.1997)

Lokalisering
Fylke: Vestland Kommune: Fitjar (4615)
Kart 1:50000: Fitjar (1114-1) Kart 1:250000: Haugesund
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 293917 m. Nord: 6642541 m.
Lengdegrad: 5.3185820 Breddegrad: 59.8689110
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sulfider
Element(er): Kis
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prøvedrift Reserver:
Driftsmetode: Dag- og underjordsdrift Historisk produksjon:


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1870 - 1880 Prøvedrift

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Genese: Vulkeks Form: Linse
Hovedtekstur: Kataklastisk Min. fordeling: Massiv
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 250 / 60 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Kattnakkengruppen Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kloritt Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Svovelkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Magnetkis Hovedmineral (>10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Basalt/grønnskifer Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Basalt
Metamorf fase :Grønnskifer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
I dette område (0.5 km2 stort) er det arbeidet 5 steder. Vertsbergarten er ved alle skjerpene basalt som er mer eller mindre forskifret. Overalt ses granittårer. Hellandspresten er anlagt på den største forekomsten. Utenfor synken ligger opp mot 100 m3 løsmasse. Selve sulfidlaget var ikke tilgjengelig, men orienteringen av synken ble målt til ca. 70° med fall 60° mot NV, og sulfidlaget har nok samme orienteringen. Hovstadspresten er en NV-SØ-orientert høyderygg hvor det er anlagt skjerp i hver ende. Om det nordvestlige er det ikke mye å si da det er tildekt av løsblokk. I det sydøstlige skjerpet er blotningsgraden bedre, størrelsen er 5x5 m. Utenfor skjerpet ligger en ganske betydelig tipp. I skjerpets nordvestlige vegg ses to sulfidlag. Det øverste er 35 cm tykt, det nederste er 5 cm tykt og de er begge orientert 128°/38°S. Like syd for skjerpet er det anlagt et ubetydelig skjerp. Foruten de ovennevnte brudd, er det arbeidet på sulfidmineraliseringer 3 andre steder i området syd for Hovstadspresten. Alle mineraliseringene er metamorfoserte vasskiser, og er derfor neppe interessante fra en økonomisk synsvinkel.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Munster, C.A. , 1908
Befaring av en rekke skjærp i Bømlo kommune.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 372;9 sider
Abstrakt:
Rapporten omhandler en rekke kisskjerp på Bømlo nemlig: 1) Høgholmen i Storvann, Fitjar, 2) skjerp ved bredden av Storvann, Fitjar 3) Tre gamle gruver i gårdene Hellands eller Hofstads utmark, Fitjar, 4) Halderaker, 5) Alfsvåg, 6) Fylkesnes, 7) Lindøen, 8) Tollaksvik, 9) Tresvik, 10) Våge og 11) Steinsvåg. Under de enkelte forekomster er gitt opplysninger om beliggenhet, malmtype, malmens feltopptreden, malmføring, gehalter, utførte arbeider, m.m. Rapporten er ledsaget av hele 17 detaljerte kartskisser av forekomstene.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
HO0150.01 Fastfjell
Prøvetaker: Wulff, P./...Lager: Løkken
Kommentar: Fink. og lagdelt malm med py-lag/chertlag.
Antall registrerte elementanalyser = 1
HO0150.02 Fastfjell
Prøvetaker: Wulff, P./...Lager: Løkken
Kommentar: Heterogen malm. En del er fink. med svakt deformert laminering, en annen del er grovk. og ulaminert.
Antall registrerte elementanalyser = 1
HO0150.03 Fastfjell
Prøvetaker: Wulff, P./...Lager: Løkken
Kommentar: Py/po-malm med "durchbewegungtekstur", 60 % sulfider.
Antall registrerte elementanalyser = 1
HO0150.04 Fastfjell
Prøvetaker: Wulff, P./...Lager: Løkken
Kommentar: Kvartsrik (40-50 %) po-malm.
Antall registrerte elementanalyser = 1
HO0150.05 Fastfjell
Prøvetaker: Wulff, P./...Lager: Løkken
Kommentar: Chertrik po-malm med et mm-stort korn av cpy.
Antall registrerte elementanalyser = 1
HO0150.06 Fastfjell
Prøvetaker: Wulff, P./...Lager: Løkken
Kommentar: Massiv po-malm med litt kvarts (5 %).
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Hovdstadpresten (skjerp 1)
(Objekt Id: 6715 1,01,00)

Lokalisering
Fylke: Vestland Kommune: Fitjar (4615)
Kart 1:50000: Fitjar (1114-1) Kart 1:250000: Haugesund
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 294142 m. Nord: 6642921 m.
Lengdegrad: 5.3222150 Breddegrad: 59.8724280
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sulfider
Element(er): Kis
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Navn på lokalitet: Skjerp 2
(Objekt Id: 6716 1,02,00)

Lokalisering
Fylke: Vestland Kommune: Fitjar (4615)
Kart 1:50000: Fitjar (1114-1) Kart 1:250000: Haugesund
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 294177 m. Nord: 6642881 m.
Lengdegrad: 5.3228790 Breddegrad: 59.8720870
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sulfider
Element(er): Kis
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Navn på lokalitet: Skjerp 3
(Objekt Id: 6718 1,03,00)

Lokalisering
Fylke: Vestland Kommune: Fitjar (4615)
Kart 1:50000: Fitjar (1114-1) Kart 1:250000: Haugesund
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 294082 m. Nord: 6642566 m.
Lengdegrad: 5.3214980 Breddegrad: 59.8692170
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sulfider
Element(er): Kis
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Navn på lokalitet: Skjerp 4
(Objekt Id: 6717 1,04,00)

Lokalisering
Fylke: Vestland Kommune: Fitjar (4615)
Kart 1:50000: Fitjar (1114-1) Kart 1:250000: Haugesund
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 294142 m. Nord: 6642576 m.
Lengdegrad: 5.3225570 Breddegrad: 59.8693360
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sulfider
Element(er): Kis
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Faktaarket ble generert 18.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse