English version
MALMDATABASEN
Registrering 4615 - 002 Storavatnet
(Objekt Id: 4840)
(Sist oppdatert: 13.03.1997)

Lokalisering
Fylke: Vestland Kommune: Fitjar (4615)
Kart 1:50000: Fitjar (1114-1) Kart 1:250000: Haugesund
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 294767 m. Nord: 6643341 m.
Lengdegrad: 5.3329390 Breddegrad: 59.8765020
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sulfider
Element(er): Kis
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Genese: Vulkeks Form: Linse
Hovedtekstur: Strukturløs Min. fordeling: Massiv
Kornstørrelse: Finkornet (<1 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 294 / 78 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Kattnakkengruppen Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Magnetkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Svovelkis Underordnet mineral (1-10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Skifrig basalt Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Basalt
Metamorf fase :Grønnskifer

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Skifrighet Strøk/Fall :294 / 78 Post-mineralisering ;...Effekt :Modifiserer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Like ved Storavatnets vestbredd er det skjerpet to steder. Skjerpene er vanskelige å lokalisere idet de knapt ses fra den bratte strandkanten. Det sydlige skjerpet er det største, og her er det utsprengt 3-4 m3. Der er ca. 60 cm faststående malm med orientering 114°/78°N. Omtrent 50-60 m lenger nord ligger et lite skjerp. Her ble det kun sett litt disseminert (5%) svovel- og magnetkis i en kvartsrik matrix, det var intet tippmateriale å se ved dette skjerpet som i volum var ca. 1 m3. Vertsbergarten ved begge skjerpene er forskifret basalt. Stedet er uinteressant fra en økonomisk synsvinkel.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Munster, C.A. , 1908
Befaring av en rekke skjærp i Bømlo kommune.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 372;9 sider
Abstrakt:
Rapporten omhandler en rekke kisskjerp på Bømlo nemlig: 1) Høgholmen i Storvann, Fitjar, 2) skjerp ved bredden av Storvann, Fitjar 3) Tre gamle gruver i gårdene Hellands eller Hofstads utmark, Fitjar, 4) Halderaker, 5) Alfsvåg, 6) Fylkesnes, 7) Lindøen, 8) Tollaksvik, 9) Tresvik, 10) Våge og 11) Steinsvåg. Under de enkelte forekomster er gitt opplysninger om beliggenhet, malmtype, malmens feltopptreden, malmføring, gehalter, utførte arbeider, m.m. Rapporten er ledsaget av hele 17 detaljerte kartskisser av forekomstene.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
HO0151.01 Fastfjell
Prøvetaker: Wulff, P./...Lager: Løkken
Kommentar: Fink. po-malm (60-70 %), resten er chert.
Antall registrerte elementanalyser = 1
HO0151.02 Fastfjell
Prøvetaker: Wulff, P./...Lager: Løkken
Kommentar: Massiv og fink. po-malm med 1 % py.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Skjerp 1
(Objekt Id: 6719 2,01,00)

Lokalisering
Fylke: Vestland Kommune: Fitjar (4615)
Kart 1:50000: Fitjar (1114-1) Kart 1:250000: Haugesund
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 294767 m. Nord: 6643391 m.
Lengdegrad: 5.3328900 Breddegrad: 59.8769500
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sulfider
Element(er): Kis
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Faktaarket ble generert 18.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse