English version
MALMDATABASEN
Registrering 4615 - 003 Høgholmen
(Objekt Id: 4841)
(Sist oppdatert: 13.03.1997)

Lokalisering
Fylke: Vestland Kommune: Fitjar (4615)
Kart 1:50000: Fitjar (1114-1) Kart 1:250000: Haugesund
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 293867 m. Nord: 6645541 m.
Lengdegrad: 5.3147120 Breddegrad: 59.8957690
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sulfider
Element(er): Kis
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Genese: Vulkeks Form: Linse
Hovedtekstur: Strukturløs Min. fordeling: Massiv
Kornstørrelse: Finkornet (<1 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 148 / 90 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Kattnakkengruppen Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Magnetkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Svovelkis Underordnet mineral (1-10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Skifrig basalt Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Basalt
Metamorf fase :Grønnskifer

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Skifrighet Strøk/Fall :148 / 78 Post-mineralisering ;...Effekt :Modifiserer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
På sydspissen av Høgholmen, som er den sydligste af en rekke øyer i den nordre enden av Storavatnet, ligger et lite skjerp. Her er det utsprengt ca. 15 m3, det meste av løsmassen ligger på stedet eller i vatnet. Sulfidlaget er ca. 1 m tykt, er orientert 148°/90° og kan følges fra vannkanten og ca. 8 m nordover hvor det går inn i overdekt område. Vertsbergarten er forskifret (148°/78°Ø) basalt, men like øst for sulfidlaget ses et ca. 15 cm tykt lag av glimmerrik chert med samme orientering som den forskifrede basalten. Malmen er fattig på verdifulle grunnstoffer.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Munster, C.A. , 1908
Befaring av en rekke skjærp i Bømlo kommune.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 372;9 sider
Abstrakt:
Rapporten omhandler en rekke kisskjerp på Bømlo nemlig: 1) Høgholmen i Storvann, Fitjar, 2) skjerp ved bredden av Storvann, Fitjar 3) Tre gamle gruver i gårdene Hellands eller Hofstads utmark, Fitjar, 4) Halderaker, 5) Alfsvåg, 6) Fylkesnes, 7) Lindøen, 8) Tollaksvik, 9) Tresvik, 10) Våge og 11) Steinsvåg. Under de enkelte forekomster er gitt opplysninger om beliggenhet, malmtype, malmens feltopptreden, malmføring, gehalter, utførte arbeider, m.m. Rapporten er ledsaget av hele 17 detaljerte kartskisser av forekomstene.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
HO0152.01 Fastfjell
Prøvetaker: Wulff, P./...Lager: Løkken
Kommentar: Fink. strukturløs po-malm med 30 % chert.
Antall registrerte elementanalyser = 1
HO0152.02 Fastfjell
Prøvetaker: Wulff, P./...Lager: Løkken
Kommentar: Fink. strukturløs po-malm med 20 % chert.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Faktaarket ble generert 18.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse