English version
MALMDATABASEN
Registrering 4613 - 036 Sele
(Objekt Id: 4846)
(Sist oppdatert: 03.04.1997)

Lokalisering
Fylke: Vestland Kommune: Bømlo (4613)
Kart 1:50000: Bømlo (1114-2) Kart 1:250000: Haugesund
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 285017 m. Nord: 6623841 m.
Lengdegrad: 5.1792290 Breddegrad: 59.6968350
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Edelmetaller (Au, Ag, PGE) Ressursundertype: Gull
Element(er): Au
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prøvedrift Reserver:
Driftsmetode: Dag- og underjordsdrift Historisk produksjon:


Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode:
Genese: Hydrotermal gang Form: Linse
Hovedtekstur: Kataklastisk Min. fordeling: Uregelmessig
Kornstørrelse: Finkornet (<1 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 230 / 42 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon: Siggjokomplekset

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Karbonat Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kloritt Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Kobberkis
Malmmineral Svovelkis

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Basaltisk skifer Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Basalt
Metamorf fase :Grønnskifer
Sidebergart Doleritt Intrusiv
Opprinnelig bergart :doleritt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Ukjent Skifrighet Syn-mineralisering ;...Effekt :Kontrollerer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Ved disse to koordinatsett er det brutt på ei åre som må være den mineraliseringen Reusch (1888) omtaler ved Sele, han kaller den Victoriagruve. Lengst mot sydvest ligger en synk med 50 m3 løsmasse, iflg. grunneieren er den overdekte synken minst 12 m dyp. Synken ligger 15 m NØ for et hus på den nordvestlige siden av en høiderygg. Det er her ikke snakk om ei kvartsåre, heller om en sone med spredt kvartsmineralisering i form av tynne årer og klumper. I det hele tatt minner forholdene her mye om forholdene på Nordraneset få hundre m mot vest. Skiferens orientering ved synken er 50/42 NV, den mineraliserte sonen har nok samme orientering. Malmen ligner den fra Lykling, d.v.s. en blanding av hvit eller grå kvarts, kloritt og hvit, brun eller rød karbonat. Sulfidinnholdet er lite (<1%) og omfatter svovel- og kobberkis. 2-3 minutters gange (fra synken) mot NØ i den lille dalen ligger et skjerp (andre koordinatsett) i skogen, det er utsprengt 4-5 m3 løsmasse. Malm ses nesten ikke, skiferens orientering er her 54/58 NV.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
HO0157.01 Fastfjell
Prøvetaker: Wulff, P./...Lager: Løkken
Kommentar: Prøven er en "chip sample" og består av utvalgte sulfidholdige fragmenter med 1-2 % py og cpy. I fragmentene ses kvarts/karbonatårer som gjennomsetter den basaltiske bergarten.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Skjerp 1
(Objekt Id: 6720 36,01,00)

Lokalisering
Fylke: Vestland Kommune: Bømlo (4613)
Kart 1:50000: Bømlo (1114-2) Kart 1:250000: Haugesund
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 285367 m. Nord: 6624041 m.
Lengdegrad: 5.1852290 Breddegrad: 59.6988070
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Edelmetaller (Au, Ag, PGE) Ressursundertype: Gull
Element(er): Au
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:Analyseresultater
fra
Forekomstområde 4613 - 036 Sele

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
HO0157.01 Fastfjell 119 44 49 7 2 .6 251.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# Rh# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi*
HO0157.01 -3.0 -3.0 -5.0 36 .4 42 6.00 -2 3
------------------
Prøvenr. S% V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr*
HO0157.01 .64 3 2 873 3.58 7.00 -5.00 -2 183.0
------------------
Prøvenr. La* B*
HO0157.01 17.00 11


Faktaarket ble generert 25.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse