English version
MALMDATABASEN
Registrering 4613 - 037 Geitung
(Objekt Id: 4847)
(Sist oppdatert: 13.03.1997)

Lokalisering
Fylke: Vestland Kommune: Bømlo (4613)
Kart 1:50000: Bømlo (1114-2) Kart 1:250000: Haugesund
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 282017 m. Nord: 6623391 m.
Lengdegrad: 5.1265210 Breddegrad: 59.6912420
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Cu Kis
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon: 30 tusen tonn


Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode: Kambrium
Genese: Vulkeks Form: Linse
Hovedtekstur: Kataklastisk Min. fordeling: Semi-massiv
Kornstørrelse: Finkornet (<1 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 275 / 40 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode: Kambrium
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon: Geitungenheten

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Grafitt
Gangmineral Kloritt Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Magnetkis Hovedmineral (>10%)

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Primær lagning Strøk/Fall :275 / 40 Syn-mineralisering ;...Effekt :Kontrollerer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Hummerhullet (Skjerp nr. 1) ligger på Geitungs nordvestlige hjørne og er en liten dal som strekker seg over øya parallelt med bergartenes strøk. Reusch (1888) skriver, at "i Hummerhullet ligger der nogle blokker af svovlkis", og det gjør det fremdeles. Han skriver videre at "nogle smaapartier af saadan sees ogsaa i det faste fjeld", disse fant ikke undertegnede. Svovelkisblokkene i Hummerhullet, hvorav to var ca. 60x40x40 cm store, besto alle av finkornet svovelkis, enkelte har litt kobberkis. Mineraliseringen er den eneste av Bømlos kis-mineraliseringer som har synlig kobberkis i nevneverdig grad. Hovedforekomsten består av to skjerp på samme horisont, det er utsprengt 3-5 m3 i begge skjerp. Orienteringen er 90-100°/40°N, sulfidlaget er 20-30 cm tykt og kan følges minst 20 m. Det tredje skjerpet ligger 150-200 m i sydøstlig retning fra forannevnte skjerp og er anlagt på en annen, men lignende horisont. Her er det utsprengt 2-3 m3, orienteringen er 88°/24°N. Denne mineraliseringstypen er unik blant Bømlos øvrige kismineraliseringer. Der blev videre sett et skjerp som er anlagt på en liten kvartsåre ved UTM E 282200, N 6623900. Skjerpet er vannfylt, 1.5x1.5 m i tverrsnitt og ca. 2 m dypt. Det så håpløst ut og det ble derfor ikke gjort mere med det. Ikke omtalt i litteraturen.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
HO0158.02 Løsblokk
Prøvetaker: Wulff, P./...Lager: Løkken
Kommentar: Po-malm med 30-40 % po i grafittrik matriks. Fra Geitungs NV-lige hjørne.
Antall registrerte elementanalyser = 1
HO0158.03 Fastfjell
Prøvetaker: Wulff, P./...Lager: Løkken
Kommentar: Po-malm med 50-60 % po i grafittholdig klorittmatriks, "durchbewegung".
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Hummerhullet (skjerp 1)
(Objekt Id: 6721 37,01,00)

Lokalisering
Fylke: Vestland Kommune: Bømlo (4613)
Kart 1:50000: Bømlo (1114-2) Kart 1:250000: Haugesund
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 282017 m. Nord: 6623591 m.
Lengdegrad: 5.1263140 Breddegrad: 59.6930340
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Cu Kis
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
HO0158.01 Fastfjell
Prøvetaker: Wulff, P./...Lager: Løkken
Kommentar: Py-malm med utydelig lagdeling, <90 % py, fink. Fra Hummerhullet.
Antall registrerte elementanalyser = 1
HO0158.04 Løsblokk
Prøvetaker: Wulff, P./...Lager: Løkken
Kommentar: Py-malm med < 90 % py, finkornet. Løsblokk fra Hummerhullet.
Antall registrerte elementanalyser = 1
HO0158.05 Løsblokk
Prøvetaker: Wulff, P./...Lager: Løkken
Kommentar: Py-malm med < 90 % py, finkornet. Løsblokk fra Hummerhullet.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Skjerp 2
(Objekt Id: 6722 37,02,00)

Lokalisering
Fylke: Vestland Kommune: Bømlo (4613)
Kart 1:50000: Bømlo (1114-2) Kart 1:250000: Haugesund
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 282117 m. Nord: 6623691 m.
Lengdegrad: 5.1279820 Breddegrad: 59.6939820
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Cu Kis
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:



Analyseresultater
fra
Forekomstområde 4613 - 037 Geitung

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
HO0158.01 Fastfjell 3786 727 110 30 6 13.8 291.0
HO0158.02 Løsblokk 362 468 36 14 207 1.2 13.0
HO0158.03 Fastfjell 270 363 28 10 206 .9 11.0
HO0158.04 Løsblokk 4286 761 138 37 4 16.2 141.0
HO0158.05 Løsblokk 5082 10625 144 55 2 18.1 204.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# Rh# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi*
HO0158.01 -3.0 -3.0 -5.0 190 2.4 1 -1.00 7 12
HO0158.02 4.0 9.0 -5.0 564 2.8 13 25.00 8 -2
HO0158.03 3.0 4.0 -5.0 3 2.2 25 25.00 -2 -2
HO0158.04 -3.0 -3.0 -5.0 209 2.3 1 -1.00 13 -2
HO0158.05 -3.0 -3.0 -5.0 227 32.6 2 3.00 7 2
------------------
Prøvenr. S% V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr*
HO0158.01 38.72 -1 2 42 20.03 -2.00 -5.00 -2 1.0
HO0158.02 12.97 45 36 462 23.28 3.00 7.00 -2 7.0
HO0158.03 11.70 51 29 406 22.27 3.00 9.00 -2 15.0
HO0158.04 38.98 -1 2 21 21.16 -2.00 -5.00 -2 1.0
HO0158.05 45.61 1 6 60 20.13 -2.00 -5.00 -2 1.0
------------------
Prøvenr. La* B*
HO0158.01 -1.00 -3
HO0158.02 14.00 10
HO0158.03 13.00 3
HO0158.04 -1.00 11
HO0158.05 -1.00 9


Faktaarket ble generert 25.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse