English version
MALMDATABASEN
Registrering 4613 - 039 Ersland
(Objekt Id: 4849)
(Sist oppdatert: 03.04.1997)

Lokalisering
Fylke: Vestland Kommune: Bømlo (4613)
Kart 1:50000: Bømlo (1114-2) Kart 1:250000: Haugesund
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 289817 m. Nord: 6631641 m.
Lengdegrad: 5.2565060 Breddegrad: 59.7691810
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sulfider
Element(er): Kis
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prøvedrift Reserver:
Driftsmetode: Dag- og underjordsdrift Historisk produksjon: 50 tusen tonn


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1880 - 1884 Prøvedrift

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode:
Genese: Hydrotermal gang Form: Linse
Hovedtekstur: Sprekkefylling Min. fordeling: Uregelmessig
Kornstørrelse: Finkornet (<1 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 15 / 58 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode: Kambrium
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon: Geitungenheten

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Blyglans
Malmmineral Svovelkis

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Basalt Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Basalt
Metamorf fase :Grønnskifer

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Forkastningsplan Strøk :15 Syn-mineralisering ;...Effekt :Kontrollerer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Mineraliseringen ligger ved Erslandsvatnets nordøstlige bredd, like øst for den lille halvøya Litlaneset og rett under den østligste af to kraftlinjer som krysser sjøen. Det må være dette stedet Olsen (1885) omtaler som "Ertsland". Åras orientering er 15/58°Ø, tykkelsen ved stollens inngang er 40-45 cm, men øker til ca. 70 cm et par m inne i stollen. I stollens endevegg ses ingen kvarts, og det antas derfor at åra er linseformet. Vertsbergarten er basalt, orientering på lagningen er 102/72°S. Kvartsen er grå til hvit og inneholder litt svovelkis samt et finkornet, sølvgrått mineral som forekommer i en 5 mm tykk åre og sannsynligvis er blyglans. Innholdet av malmmineraler er lavt, mindre end 1%.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
HO0160.01 Fastfjell
Prøvetaker: Wulff, P./...Lager: Løkken
Kommentar: Kvarts med 1% py.
Antall registrerte elementanalyser = 1
HO0160.02 Fastfjell
Prøvetaker: Wulff, P./...Lager: Løkken
Kommentar: Kvarts med 10 % py.
Antall registrerte elementanalyser = 1
HO0160.03 Fastfjell
Prøvetaker: Wulff, P./...Lager: Løkken
Kommentar: Kvarts med 5 % spekularitt (ga?) i åre.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 4613 - 039 Ersland

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
HO0160.01 Fastfjell 28 20 411 1 3 6.8 5.0
HO0160.02 Fastfjell 13 6 50 9 6 1.4 4.0
HO0160.03 Fastfjell 27 15 7427 1 3 129.9 133.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# Rh# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi*
HO0160.01 -3.0 -3.0 -5.0 2 .3 1 17.00 -2 42
HO0160.02 -3.0 -3.0 -5.0 9 -.2 3 1.00 -2 5
HO0160.03 -3.0 -3.0 -5.0 2 5.3 2 18.00 -2 675
------------------
Prøvenr. S% V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr*
HO0160.01 .12 5 7 44 .55 -2.00 -5.00 -2 1.0
HO0160.02 1.15 10 6 97 2.73 -2.00 -5.00 -2 1.0
HO0160.03 .32 13 11 76 .93 -2.00 -5.00 -2 2.0
------------------
Prøvenr. La* B*
HO0160.01 1.00 -3
HO0160.02 -1.00 3
HO0160.03 3.00 -3


Faktaarket ble generert 25.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse