English version
MALMDATABASEN
Registrering 4613 - 040 Folderøy havn
(Objekt Id: 4850)
(Sist oppdatert: 03.04.1997)

Lokalisering
Fylke: Vestland Kommune: Bømlo (4613)
Kart 1:50000: Fitjar (1114-1) Kart 1:250000: Haugesund
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 292517 m. Nord: 6635291 m.
Lengdegrad: 5.3008560 Breddegrad: 59.8032480
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sulfider
Element(er): Kis
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode:
Genese: Hydrotermal gang Form: Linse
Hovedtekstur: Sprekkefylling Min. fordeling:
Kornstørrelse: Finkornet (<1 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 360 / 42 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Hardangerfjorddekkekomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex: Sunnhordlandsbatolitten
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Muskovitt Aksessorisk mineral (<1%)
Malmmineral Svovelkis

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Granodioritt Intrusiv

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Skjærplan Strøk/Fall :360 / 42 Syn-mineralisering ;...Effekt :Kontrollerer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Like ved sjøen, litt nord for Folderøy havn, ligger en opptil 70 cm tykk og minst 5 m lang kvartsåre. Den fortsetter ut i sjøen, men synes å kile ut, orienteringen er 0/42Ø. Åra inneholder litt finkornet svovelkis som forekommer i uregelmessige 1 cm tykke årer. Enkelte muskovittrike partier, opptil 10 cm store og ytterst uregelmessige, ses også. I liggen finnes enkelte tynne kvartsårer med litt svovelkis. Det var boret et hull i åra og sprengt ut et stykke, et skjerp var det dog ikke snakk om. Litt doleritt med svak disseminasjon av svovelkis forekommer både over og under åra, som ellers ligner kvartsårene i Lykling. Vertsbergarten er granitt. Åra vurderes uinteressant.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
HO0161.01 Fastfjell
Prøvetaker: Wulff, P./...Lager: Løkken
Kommentar: "Chip-sample", kvarts med 20 % finkornet py og litt muskovitt.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 4613 - 040 Folderøy havn

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
HO0161.01 Fastfjell 16 1 291 22 7 11.2 68.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# Rh# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi*
HO0161.01 -3.0 3.0 -5.0 5 .3 8 71.00 2 313
------------------
Prøvenr. S% V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr*
HO0161.01 10.86 -1 4 11 13.37 -2.00 -5.00 -2 1.0
------------------
Prøvenr. La* B*
HO0161.01 -1.00 7


Faktaarket ble generert 25.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse