English version
MALMDATABASEN
Registrering 4613 - 041 Stautland
(Objekt Id: 4851)
(Sist oppdatert: 03.04.1997)

Lokalisering
Fylke: Vestland Kommune: Bømlo (4613)
Kart 1:50000: Fitjar (1114-1) Kart 1:250000: Haugesund
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 289667 m. Nord: 6630891 m.
Lengdegrad: 5.2545950 Breddegrad: 59.7623850
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sulfider
Element(er): Kis
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1880 Røsking

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode:
Genese: Hydrotermal gang Form: Linse
Hovedtekstur: Strukturløs Min. fordeling: Uregelmessig
Kornstørrelse: Finkornet (<1 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode: Kambrium
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon: Geitungenheten

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Svovelkis

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Basalt Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Basalt
Metamorf fase :Grønnskifer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Skjerpet ligger omtrent 200 m ØSØ for Stautlands siste hus på veien mellom Stautland og Oldereid, det vil sannsynligvis kreve lokalkunnskap å lokalisere det. Like vest for skjerpet ligger hist og her enkelte kvartsblokker som er de beste veivisere til skjerpet. Området er helt overgrodd, og det er også skjerpet. Den lokale bergarten er basalt. Det var ikke mulig å foreta målinger, men det ble innsamlet to prøver med litt svovelkis. Både Olsen (1885) og Reusch (1888) omtaler et skjerp ved Stautland.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
HO0162.01 Fastfjell
Prøvetaker: Wulff, P./...Lager: Løkken
Kommentar: Kvarts med ca. 1 % py i form av opptil 1 mm store korn som forekommer i tynne årer med litt karbonat. Også litt kloritt (ca. 5 %).
Antall registrerte elementanalyser = 1
HO0162.02 Fastfjell
Prøvetaker: Wulff, P./...Lager: Løkken
Kommentar: Kvarts med ca. 1 % py i form av opptil 1 mm store korn som forekommer i tynne årer med litt karbonat. Også litt kloritt (ca. 5 %).
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 4613 - 041 Stautland

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
HO0162.01 Fastfjell 8 12 9 3 7 -.3 4.0
HO0162.02 Fastfjell 18 24 47 6 9 .8 2.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# Rh# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi*
HO0162.01 -3.0 -3.0 -5.0 -2 -.2 1 18.00 -2 2
HO0162.02 -3.0 -3.0 -5.0 -2 -.2 1 5.00 -2 9
------------------
Prøvenr. S% V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr*
HO0162.01 .27 8 19 203 1.03 -2.00 -5.00 -2 18.0
HO0162.02 .55 15 19 273 1.43 -2.00 -5.00 -2 20.0
------------------
Prøvenr. La* B*
HO0162.01 -1.00 4
HO0162.02 -1.00 4


Faktaarket ble generert 25.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse