English version
MALMDATABASEN
Registrering 4612 - 003 Vandaskog
(Objekt Id: 4852)
(Sist oppdatert: 13.03.1997)

Lokalisering
Fylke: Vestland Kommune: Sveio (4612)
Kart 1:50000: Bømlo (1114-2) Kart 1:250000: Haugesund
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 289818 m. Nord: 6606440 m.
Lengdegrad: 5.2816280 Breddegrad: 59.5433650
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sulfider
Element(er): Kis
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prøvedrift Reserver:
Driftsmetode: Underjordsdrift Historisk produksjon:


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
Prøvedrift

Mineralisering
Genese: Ukjent Form: Plate
Hovedtekstur: Sprekkefylling Min. fordeling: Uregelmessig
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Flusspat Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Karbonat Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Svovelkis

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Metatonalitt Intrusiv
Opprinnelig bergart :Tonalitt

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Mineraliseringen ligger ca. 50 m fra veiens østlige side (den kan ses herfra) og ca. 250 m nord for Storavatnets sydlige bredd. En gammel og nesten igjengrodd vei krysser bekken og går like forbi mineraliseringen. Denne er forsøktsøkt udnyttet via et skjerp som er ca. 3 m langs strøket og 2 m bredt. Nedenfor skjerpet ligger 10-15 m3 løsmasse, som for en stor del består av en pegmatittlignende bergart. Dessuden finnes en grovkornet breksje bestående av "chert"-aktige klaster i en matrix av karbonat. I løsmassen finnes litt blå til fiolett flusspat som sitter på sprekker, litt finkornet svovelkis er også funnet. Denne mineraliseringen har mer interesse som pegmatitt enn malmmineralisering, det ble derfor bestemt ikke å gjøre mer med den.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Munster, C.A. , 1909
En svovlkisforekomst ved Vandaskog, Sveen.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 1746;3 sider
Abstrakt:
Forekomsten er avdekket med en synk og mineraliseringen forekommer som kobberholdig svovelkis og flusspat. Målinger (SP ?) viser at forekomsten ikke er drivverdig. Området er sterkt overdekket.

Egge, A. , 1909
Målinger ved Vandaskog svovlkisforekomst, Sveen, Søndre Bergenhus amt.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 389;1 sider
Abstrakt:
Det er fortsatt geofysiske målinger (SP ?) ved forekomsten. Det er grunn til å tro at forekomsten forekommer som en ca 20 m lang linse. Mineraliseringen er kobberholdig svovelkis.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
HO0163.01 Fastfjell
Prøvetaker: Wulff, P./...Lager: Løkken
Kommentar: Rel. py-rik (20 %), men sterkt forvitret. Endel karbonat i cm-store korn samt litt flusspat (< 1 %)
Antall registrerte elementanalyser = 1
HO0163.02 Fastfjell
Prøvetaker: Wulff, P./...Lager: Løkken
Kommentar: 1 % py og 1 % flusspat i en grovk. matriks?.
Antall registrerte elementanalyser = 1
HO0163.03 Fastfjell
Prøvetaker: Wulff, P./...Lager: Løkken
Kommentar: Prøve av jernhatten.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Faktaarket ble generert 21.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse