English version
MALMDATABASEN
Registrering 4613 - 042 Tjongevatnet
(Objekt Id: 4853)
(Sist oppdatert: 03.04.1997)

Lokalisering
Fylke: Vestland Kommune: Bømlo (4613)
Kart 1:50000: Bømlo (1114-2) Kart 1:250000: Haugesund
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 284267 m. Nord: 6618490 m.
Lengdegrad: 5.1714130 Breddegrad: 59.6485090
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sulfider
Element(er): Kis
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)


Mineralisering
Genese: Hydrotermal gang Form: Linse
Hovedtekstur: Min. fordeling:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 360 / 70 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Grutlefjordgruppen Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Basalt Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Basalt
Metamorf fase :Grønnskifer

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Skjærplan Strøk/Fall :360 / 70 Syn-mineralisering ;...Effekt :Kontrollerer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Kvartsåra ligger i det sydvestlige hjørne av Tjongevatnet, ca. 40 m fra veien som den kan ses fra. En kraftlinje passerer like over. Kvartsåra er opptil 1,3 m tykk og kan følges ca. 10 m, orienteringen er 0/70Ø. Kvartsen er hvit og inneholder linser av forskifret vertsbergart, som er basalt. Det ses ikke karbonat eller sulfider, åra vurderes uinteressant. Mineraliseringen er ikke omtalt i litteraturen.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
HO0164.01 Fastfjell
Prøvetaker: Wulff, P./...Lager: Løkken
Kommentar: Kvarts med enkelte kloritthinner (< 5 %).
Antall registrerte elementanalyser = 1
HO0164.02 Fastfjell
Prøvetaker: Wulff, P./...Lager: Løkken
Kommentar: Kvarts med enkelte kloritthinner (< 5 %).
Antall registrerte elementanalyser = 1
HO0164.03 Fastfjell
Prøvetaker: Wulff, P./...Lager: Løkken
Kommentar: Kvarts med enkelte kloritthinner (< 5 %).
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 4613 - 042 Tjongevatnet

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
HO0164.01 Fastfjell 7 4 8 1 3 -.3 2.0
HO0164.02 Fastfjell 5 1 5 -1 3 -.3 -2.0
HO0164.03 Fastfjell 4 13 6 5 21 -.3 -2.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# Rh# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi*
HO0164.01 -3.0 -3.0 -5.0 -2 -.2 2 1.00 -2 -2
HO0164.02 -3.0 -3.0 -5.0 -2 -.2 1 1.00 -2 -2
HO0164.03 -3.0 -3.0 -5.0 -2 -.2 6 1.00 -2 -2
------------------
Prøvenr. S% V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr*
HO0164.01 -.01 2 4 32 .40 -2.00 -5.00 -2 -1.0
HO0164.02 .04 1 5 64 .54 -2.00 -5.00 -2 8.0
HO0164.03 -.01 14 53 217 1.17 -2.00 -5.00 -2 65.0
------------------
Prøvenr. La* B*
HO0164.01 -1.00 -3
HO0164.02 -1.00 -3
HO0164.03 3.00 4


Faktaarket ble generert 25.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse