English version
MALMDATABASEN
Registrering 4613 - 044 Mynteklubben
(Objekt Id: 4855)
(Sist oppdatert: 03.04.1997)

Lokalisering
Fylke: Vestland Kommune: Bømlo (4613)
Kart 1:50000: Bømlo (1114-2) Kart 1:250000: Haugesund
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 285167 m. Nord: 6624341 m.
Lengdegrad: 5.1813770 Breddegrad: 59.7013920
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sulfider
Element(er): Kis
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prøvedrift Reserver:
Driftsmetode: Dag- og underjordsdrift Historisk produksjon:


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1880 - 1890 Prøvedrift

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode: Kambrium
Genese: Skjærsone-mineralisering Form: Uregelmessig
Hovedtekstur: Sprekkefylling Min. fordeling: Uregelmessig
Kornstørrelse: Finkornet (<1 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 264 / 44 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon: Lyklingfjordenheten

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Karbonat Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Kobberkis
Malmmineral Svovelkis

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Skifer Sedimentær
Opprinnelig bergart :Leirstein
Metamorf fase :Grønnskifer

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Ukjent Skjærplan Strøk/Fall :264 / 44 Syn-mineralisering ;...Effekt :Kontrollerer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Mineraliseringen ligger i "gaffelen" ved avkjørselen til et hus i det sydøstligste hjørne av Lyklingfjorden. Her er neddrevet en synk med et tverrsnitt på 3X2 m, dybden er ukjent. Det ligger litt løsmasse nedenfor synken. Løsmassen ligner den fra "gullgruveområdet" lengre nord. Kvartsen er hvit, karbonaten rød eller rustfarget (Fe-karbonat). Sulfidinnholdet er meget lavt -langt under 1%- og utgjøres av svovelkis og kobberkis. I løsmassen forekommer også en mer grovkornet bergart som tolkes som en doleritt. Det er ikke snakk om bare en kvartsåre, heller om en sone gennomsatt av forgrenede kvartsårer. Skiferen har orientering 84/44N, og det antas at den mineraliserte sonen har samme orientering. Mineraliseringen er ikke omtalt i litteraturen.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
HO0166.01 Fastfjell
Prøvetaker: Wulff, P./...Lager: Løkken
Kommentar: Doleritt gjennomsatt av kvarts- og karbonatårer. << 1 % py.
Antall registrerte elementanalyser = 1
HO0166.02 Fastfjell
Prøvetaker: Wulff, P./...Lager: Løkken
Kommentar: Doleritt gjennomsatt av kvarts- og karbonatårer. << 1 % cpy.
Antall registrerte elementanalyser = 1
HO0166.03 Fastfjell
Prøvetaker: Wulff, P./...Lager: Løkken
Kommentar: Doleritt gjennomsatt av kvarts- og karbonatårer. << 1 % py.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 4613 - 044 Mynteklubben

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
HO0166.01 Fastfjell 82 129 6 28 45 -.3 12.0
HO0166.02 Fastfjell 38 34 -3 7 12 -.3 7.0
HO0166.03 Fastfjell 28 99 6 30 42 -.3 8.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# Rh# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi*
HO0166.01 -3.0 3.0 -5.0 7 -.2 36 -1.00 -2 3
HO0166.02 -3.0 -3.0 -5.0 -2 -.2 13 -1.00 -2 -2
HO0166.03 -3.0 -3.0 -5.0 2 .2 28 -1.00 -2 2
------------------
Prøvenr. S% V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr*
HO0166.01 1.47 98 41 711 6.84 6.00 -5.00 -2 124.0
HO0166.02 .25 27 17 1239 2.72 2.00 -5.00 -2 168.0
HO0166.03 .01 81 35 1344 6.42 4.00 -5.00 -2 218.0
------------------
Prøvenr. La* B*
HO0166.01 11.00 3
HO0166.02 7.00 -3
HO0166.03 9.00 -3


Faktaarket ble generert 25.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse