English version
MALMDATABASEN
Registrering 4613 - 045 Nordraneset
(Objekt Id: 4856)
(Sist oppdatert: 03.04.1997)

Lokalisering
Fylke: Vestland Kommune: Bømlo (4613)
Kart 1:50000: Bømlo (1114-2) Kart 1:250000: Haugesund
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 284817 m. Nord: 6623791 m.
Lengdegrad: 5.1757350 Breddegrad: 59.6962830
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sulfider
Element(er): Kis
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon: 3000 tusen tonn


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1880 Røsking

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode:
Genese: Skjærsone-mineralisering Form: Plate
Hovedtekstur: Sprekkefylling Min. fordeling: Uregelmessig
Kornstørrelse: Finkornet (<1 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 220 / 75 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon: Siggjokomplekset

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Karbonat Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Svovelkis

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Basalt Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Basalt
473 (-2\+2) mill. år;..Metode:U/Pb
Metamorf fase :Grønnskifer
Sidebergart Doleritt (gang) Intrusiv
Opprinnelig bergart :doleritt
Metamorf fase :Grønnskifer

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Skjærplan Strøk/Fall :220 / 75 Syn-mineralisering ;...Effekt :Kontrollerer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Mellom disse 2 koordinatsett er det anlagt 6 skjerp/synker, 3 i hver ende. Det er ingen vits i å beskrive alle disse skjerp/synker, her skal bare meddeles noen generelle forhold. En gårdsvei som tar av fra hovedveien til Langevåg går rett forbi de tre første skjerp/synker. Litt lenger mot sydvest blir gårdsveien til en sti, og ved enden av denne ligger de øvrige 3 skjerp/synker (ved det ytterste huset). I den nordøstlige enden er det 2-2.5 meter kvarts, i den sydvestlige enden er det høyst 1 m kvarts. Den kvartsmineraliserte delen av løsmassen ligner løsmassen fra "gullgruveområdet", med den vanlige hvite kvartsen og den hvite til rødlige karbonaten. Sulfider ses nesten ikke. Undertegnede finner mineraliseringen uinteressant, da her nesten ikke finnes sulfider. Mineraliseringen er ikke omtalt i litteraturen

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
HO0167.01 Fastfjell
Prøvetaker: Wulff, P./...Lager: Løkken
Kommentar: Omtrent like deler av kvarts, karbonat og kloritt, 1 % py.
Antall registrerte elementanalyser = 1
HO0167.02 Fastfjell
Prøvetaker: Wulff, P./...Lager: Løkken
Kommentar: Omtrent like deler av kvarts, karbonat og kloritt, 2 % py.
Antall registrerte elementanalyser = 1
HO0167.03 Fastfjell
Prøvetaker: Wulff, P./...Lager: Løkken
Kommentar: Omtrent like deler av kvarts, karbonat og kloritt, uten py.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: 3 skjerp
(Objekt Id: 6723 45,01,00)

Lokalisering
Fylke: Vestland Kommune: Bømlo (4613)
Kart 1:50000: Bømlo (1114-2) Kart 1:250000: Haugesund
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 284467 m. Nord: 6623691 m.
Lengdegrad: 5.1696330 Breddegrad: 59.6952050
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sulfider
Element(er): Kis
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:Analyseresultater
fra
Forekomstområde 4613 - 045 Nordraneset

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
HO0167.01 Fastfjell 35 22 34 96 24 .3 193.0
HO0167.02 Fastfjell 33 65 37 38 45 -.3 158.0
HO0167.03 Fastfjell 7 59 9 20 32 -.3 5.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# Rh# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi*
HO0167.01 -3.0 -3.0 -5.0 41 .4 13 8.00 -2 2
HO0167.02 -3.0 -3.0 -5.0 13 .3 24 1.00 -2 2
HO0167.03 -3.0 -3.0 -5.0 7 -.2 30 -1.00 -2 -2
------------------
Prøvenr. S% V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr*
HO0167.01 1.03 12 15 1133 4.31 -2.00 18.00 -2 573.0
HO0167.02 2.63 37 103 1024 5.81 2.00 -5.00 -2 289.0
HO0167.03 2.67 35 91 971 4.27 2.00 11.00 -2 334.0
------------------
Prøvenr. La* B*
HO0167.01 6.00 4
HO0167.02 8.00 3
HO0167.03 15.00 4


Faktaarket ble generert 25.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse