English version
MALMDATABASEN
Registrering 4615 - 005 Sætrabø II
(Objekt Id: 4857)
(Sist oppdatert: 13.03.1997)

Lokalisering
Fylke: Vestland Kommune: Fitjar (4615)
Kart 1:50000: Fitjar (1114-1) Kart 1:250000: Haugesund
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 297167 m. Nord: 6640941 m.
Lengdegrad: 5.3780650 Breddegrad: 59.8561800
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Kis Cu
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Genese: Vulkeks Form:
Hovedtekstur: Kataklastisk Min. fordeling: Massiv
Kornstørrelse: Finkornet (<1 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Kattnakkengruppen Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kloritt Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Magnetkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Svovelkis Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Kobberkis Aksessorisk mineral (<1%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Grønnsten Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Basalt
Metamorf fase :Grønnskifer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Skjerpet ligger 5-600 m SØ for gården Sætrabø som ikke ses derfra. Skjerpet ligger i et hjørne av ei lita myr. Det ses lett p.g.a. fjellets rustrøde farge. Det er utsprengt 3-4 m3 masse som ligger nedenfor skjerpet. Det lyktes ikke å få greie på sulfidlagets størrelse eller orientering. Sannsynligvis er det helt lokalt. Mineraliseringen er uinteressant sett fra en økonomisk synsvinkel.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
HO0168.01 Fastfjell
Prøvetaker: Wulff, P./...Lager: Løkken
Kommentar: Fink. po-malm med 20-30 % sulfider. Silikatmin. er kloritt og kvarts, endel av prøven er laminert.
Antall registrerte elementanalyser = 1
HO0168.02 Fastfjell
Prøvetaker: Wulff, P./...Lager: Løkken
Kommentar: Fink. po-malm med 50-60 % po og "durchbewegungs-tekstur".
Antall registrerte elementanalyser = 1
HO0168.03 Fastfjell
Prøvetaker: Wulff, P./...Lager: Løkken
Kommentar: Fink. po-malm, endel av prøven er laminert.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Faktaarket ble generert 18.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse