English version
MALMDATABASEN
Registrering 4625 - 005 Gjeiting
(Objekt Id: 4858)
(Sist oppdatert: 13.03.1997)

Lokalisering
Fylke: Vestland Kommune: Austevoll (4625)
Kart 1:50000: Slåtterøy (1114-4) Kart 1:250000: Haugesund
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 279767 m. Nord: 6656691 m.
Lengdegrad: 5.0514220 Breddegrad: 59.9883740
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) Ressursundertype: Molybden
Element(er): Mo
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode:
Genese: Ukjent Form: Uregelmessig
Hovedtekstur: Strukturløs Min. fordeling: Disseminert
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex: Sunnhordlandsbatolitten
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Malmmineral Molybdenglans

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Gabbro Intrusiv
Opprinnelig bergart :Gabbro

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Skjerpet ligger i en liten kløft 20 m fra spissen av en halvøy (øst for Gjeitingvika) som stikker ut mot sydvest. Kløfta gennomskylles under stormer, og det var intet tippmateriale å se. Kløfta er parallell med en forskifring som er orientert 114°/80°N. De eneste tegn på mineralisering var et borehull samt en rødfarging av den gabbroide vertsbergarten. Malmen er sterkt forvitret og inneholder 5-10% molydenglans i aggregater opp til 1 cm's størrelse. Mineraliseringen har form som en 1.5 m lang og opp til 60 cm bred linse eller klump. Reusch (1888) skriver: "etsteds forekom i dioriten en liden smule kobberkis, hvorpå der har været skjerpet". Undertegnede så ikke kobberkis her, så det kan muligens finnes enda et skjerp i området.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
HO0169.01 Fastfjell
Prøvetaker: Wulff, P./...Lager: Løkken
Kommentar: Molybdenglans (1-2 %) i sterkt forvitret gabbroid bergart.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Faktaarket ble generert 17.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse