English version
MALMDATABASEN
Registrering 4613 - 050 Håvardshaugen
(Objekt Id: 4864)
(Sist oppdatert: 13.03.1997)

Lokalisering
Fylke: Vestland Kommune: Bømlo (4613)
Kart 1:50000: Bømlo (1114-2) Kart 1:250000: Haugesund
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 287667 m. Nord: 6626441 m.
Lengdegrad: 5.2235780 Breddegrad: 59.7214920
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sulfider
Element(er): Kis
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode: Kambrium
Genese: Vulkeks Form: Linse
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Massiv
Kornstørrelse: Finkornet (<1 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 210 / 50 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode: Kambrium
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon: Geitungenheten

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Svovelkis Hovedmineral (>10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Grønnskifer Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Basalt
Metamorf fase :Grønnskifer

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Primær lagning Strøk/Fall :210 / 50 Syn-mineralisering ;...Effekt :Kontrollerer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
I en veiskjæring på sydsiden av Vornesveien ses en liten vasskismineralisering. Man finner lokaliteten ved å gå ca. 100 m mot Våge fra Steinsvågstjørna. Mineraliseringen ligger på nordsiden av Håvardshaugen. Der ses ett, muligvis to sulfidlag av 10-20 cm's tykkelse som adskilles av forskifret basalt. Over det øverste sulfidlaget ses en ca. 10 cm tykk jernhatt. Ellers er begge sulfidlagene forvitrete, og den ytterste skorpen består av en porøs chertaktig masse. I det øverste sulfidlaget er det et sted en kraftig deformasjon som kommer til uttrykk ved at lamineringen er foldet i loddrett stilling. Mineraliseringen er ikke omtalt i litteraturen.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
HO0175.01 Fastfjell
Prøvetaker: Wulff, P./...Lager: Løkken
Kommentar: Fink., laminert py-malm, noe forvitret, "chip-sample".
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 4613 - 050 Håvardshaugen

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
HO0175.01 Fastfjell 350 11 19 16 7 1.4 22.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# Rh# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi*
HO0175.01 -3.0 -3.0 -5.0 53 -.2 2 3.00 4 -2
------------------
Prøvenr. S% V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr*
HO0175.01 31.94 2 2 54 18.64 -2.00 -5.00 -2 1.0
------------------
Prøvenr. La* B*
HO0175.01 -1.00 -3


Faktaarket ble generert 25.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse