English version
MALMDATABASEN
Registrering 4613 - 051 Risdal
(Objekt Id: 4865)
(Sist oppdatert: 03.04.1997)

Lokalisering
Fylke: Vestland Kommune: Bømlo (4613)
Kart 1:50000: Bømlo (1114-2) Kart 1:250000: Haugesund
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 288767 m. Nord: 6626541 m.
Lengdegrad: 5.2429920 Breddegrad: 59.7229480
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sulfider
Element(er): Kis
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1880 Røsking

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode:
Genese: Hydrotermal gang Form: Plate
Hovedtekstur: Strukturløs Min. fordeling: Uregelmessig
Kornstørrelse: Finkornet (<1 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 218 / 75 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon: Siggjokomplekset

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kloritt Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Blyglans Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Svovelkis Underordnet mineral (1-10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Skifrig basalt Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Basalt
Metamorf fase :Grønnskifer

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Forkastningsplan Strøk/Fall :218 / 75 Syn-mineralisering ;...Effekt :Kontrollerer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Ved Risdal ble det lokalisert ei strosse som ifølge Munster (1909) "ligger i nordkant af Knutdalshaugen, ret vest for sydspidsen af Bjørnøya, 100 m fra fjorden og 30 m.o.h.", og dette bekreftes. Området er sterkt bevokst, og strossa er vanskelig å finne. Det er best å følge en N-S orientert kraftlinje idet strossa ligger rett under denne. Det er anlagt en 5-6 m lang og inntil 3 m dyp strosse på kvartsåra som er ca. 1 m tykk og har orientering 38°/80°NV. Generelt har kvartsen et lavt (<1%) sulfidinnhold hvor svovelkis dominerer. Muligens finnes gull her, men neppe så mye.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Munster, C.A. , 1909
Rapport over nogle skjærp paa Bømmeløen.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 1752/2053;1 sider
Abstrakt:
Rapporten er en beskrivelse av gullskjerpene Risdal ved Bjørnvik og Hilde ved Kullesildkanalen, begge på Bømlo. Det er gitt opplysninger om skjerpenes beliggenhet, utførte arbeider, malmføring, m.m.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
HO0176.01 Fastfjell
Prøvetaker: Wulff, P./...Lager: Løkken
Kommentar: Kvarts/basalt med 10% py og 1-2 % ga, litt forvitret. Ikke nok materiale til ref.prøve.
Antall registrerte elementanalyser = 1
HO0176.02 Fastfjell
Prøvetaker: Wulff, P./...Lager: Løkken
Kommentar: Kvarts/basalt med 10% py og 1-2 % ga, litt forvitret. Ikke nok materiale til ref.prøve.
Antall registrerte elementanalyser = 1
HO0176.03 Fastfjell
Prøvetaker: Wulff, P./...Lager: Løkken
Kommentar: Kvarts med 1 % ga og 1 % py.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 4613 - 051 Risdal

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
HO0176.01 Fastfjell 69 98 309 16 5 .8 127.0
HO0176.02 Fastfjell 20 13 462 11 7 1.3 114.0
HO0176.03 Fastfjell 12 15 9803 3 5 20.3 48.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# Rh# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi*
HO0176.01 -3.0 -3.0 -5.0 12 .7 19 46.00 -2 -2
HO0176.02 -3.0 -3.0 -5.0 8 .2 17 39.00 -2 3
HO0176.03 -3.0 -3.0 -5.0 16 6.1 14 52.00 3 42
------------------
Prøvenr. S% V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr*
HO0176.01 4.84 8 2 84 5.76 3.00 -5.00 -2 13.0
HO0176.02 4.61 4 3 92 5.65 2.00 -5.00 -2 23.0
HO0176.03 .88 3 3 82 1.01 2.00 -5.00 -2 12.0
------------------
Prøvenr. La* B*
HO0176.01 8.00 -3
HO0176.02 6.00 -3
HO0176.03 13.00 -3


Faktaarket ble generert 25.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse