English version
MALMDATABASEN
Registrering 4613 - 052 Furevatnet
(Objekt Id: 4866)
(Sist oppdatert: 03.04.1997)

Lokalisering
Fylke: Vestland Kommune: Bømlo (4613)
Kart 1:50000: Bømlo (1114-2) Kart 1:250000: Haugesund
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 285917 m. Nord: 6626441 m.
Lengdegrad: 5.1925340 Breddegrad: 59.7205950
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Edelmetaller (Au, Ag, PGE) Ressursundertype: Gull
Element(er): Au
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)


Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode:
Genese: Hydrotermal gang Form:
Hovedtekstur: Min. fordeling:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 215 / 75 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Plagiogranitt Intrusiv
Opprinnelig bergart :Granitt

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Ved den sydlige enden av Furevatnet ligger et skjerp få m øst for en bekk som renner ut i vatnet. Skjerpet er 2x2 m i tverrsnitt og er vann- og stenfylt. Tippmaterialet utgjør 8-10 m3, så skjerpet er neppe mer enn et par meter dypt. Man har drevet på en kvartsnyre som er ca. 1.5 meter på det bredeste og 5-6 m lang. Orienteringen er vanskelig å måle, men den er ca. 30-40° og faller steilt mod VNV. Vertsbergarten er plagiogranitt tilhørende Lyklingofiolitten. Kvartsen er hvit og uten sulfider og er lite interessant sett fra et gullmessig synspunkt. Det ble ikke innsamlet prøver. Mineraliseringen omtales ikke i litteraturen.


Faktaarket ble generert 25.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse