English version
MALMDATABASEN
Registrering 4613 - 053 T-krysset
(Objekt Id: 4867)
(Sist oppdatert: 11.02.1997)

Lokalisering
Fylke: Vestland Kommune: Bømlo (4613)
Kart 1:50000: Fitjar (1114-1) Kart 1:250000: Haugesund
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 289017 m. Nord: 6629541 m.
Lengdegrad: 5.2444090 Breddegrad: 59.7499570
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Edelmetaller (Au, Ag, PGE) Ressursundertype: Gull
Element(er): Au
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
Røsking

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode:
Genese: Hydrotermal gang Form: Plate
Hovedtekstur: Strukturløs Min. fordeling: Uregelmessig
Kornstørrelse: Finkornet (<1 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 54 / 65 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode: Kambrium
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kloritt Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Svovelkis
Malmmineral Blyglans

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Basalt Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Basalt
Metamorf fase :Grønnskifer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Fra T-krysset vest for Sakseidbeitelen må man gå 50-60 m mot nordvest. Her er det arbeidet på en kvartsåre: En 7-8 m lang, 4 m dyp og 1.5 m bred strosse og en større mengde tippmateriale ligger like utenfor. Selve åra er dårlig blottet, men strossens orientering er 54°, og åra har nok samme retning. I tippmaterialet ble det sett litt kvarts med <<1% svovelkis og et enkelt blyglanskorn. Mineraliseringen ser ikke lovende ut, men bør undersøkes nærmere ved en annen anledning. En lokalkjent person hadde i tillegg til denne mineraliseringen hørt om en annen som skulle ligge i nærheten.


Faktaarket ble generert 25.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse