English version
MALMDATABASEN
Registrering 4617 - 043 Sandvikfjell
(Objekt Id: 4868)
(Sist oppdatert: 11.02.1997)

Lokalisering
Fylke: Vestland Kommune: Kvinnherad (4617)
Kart 1:50000: Varaldsøy (1215-2) Kart 1:250000: Bergen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 329867 m. Nord: 6668542 m.
Lengdegrad: 5.9381370 Breddegrad: 60.1184180
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sulfider
Element(er): Kis
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prøvedrift Reserver:
Driftsmetode: Dag- og underjordsdrift Historisk produksjon:


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
Prøvedrift

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Genese: Vulkeks Form: Lag
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Semi-massiv
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 240 / 72 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Ølve-Varaldsøykompl. Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Svovelkis Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Magnetitt Underordnet mineral (1-10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Skifrig grønnsten Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Basalt
Metamorf fase :Grønnskifer

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Primær lagning Strøk/Fall :240 / 72 Syn-mineralisering ;...Effekt :Kontrollerer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Fra Sandvika må en gå 6-700 m på en smal sti mot Hisdalen inntil en ser en rustsone som ligger 20-30 m mot øst for stien. Ovenfor rustsonen ligger to 15 m lange stoller. Den øvre ligger 40-50 m over den nedre. Stollene er drevet inn i samme horisont og parallelt med lagdelingen og forskifringen. Ved begge stoller ses en 20-25 cm tykk mineralisert sone. Lokaliteten er uinteressant, og den ble ikke prøvetatt.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Munster, C.A. , 1909
Anvers. Sandvikfjeldets og Hisdalens skjærp.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 1865;1 sider
Abstrakt:
Lok. Nr. 20276, 20281. Rapporten anbefaler undersøkelser ved disse 2 lokaliteter uten å gi geologiske opplysninger.


Faktaarket ble generert 23.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse