English version
MALMDATABASEN
Registrering 4615 - 006 Røydland
(Objekt Id: 4870)
(Sist oppdatert: 11.02.1997)

Lokalisering
Fylke: Vestland Kommune: Fitjar (4615)
Kart 1:50000: Fitjar (1114-1) Kart 1:250000: Haugesund
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 295868 m. Nord: 6641592 m.
Lengdegrad: 5.3542900 Breddegrad: 59.8613810
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sulfider
Element(er): Kis
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Genese: Vulkeks Form:
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Semi-massiv
Kornstørrelse: Finkornet (<1 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Kattnakken Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kloritt Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Svovelkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Magnetkis Hovedmineral (>10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Skifrig basalt Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Basalt
Metamorf fase :Grønnskifer

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Skifrighet Strøk/Fall :310 / 44

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
En lokalperson (Lars Røydland) mente at det lå et skjerp ved dette koordinatsettet, og Reusch (1888) omtaler også et skjerp her. Undertegnede fant det ikke, men til gjengjeld sås en rekke forvitrete malmblokker i et stengjerde på samme sted. Malmtypene ligner dem fra de to skjerpene ved Sæterbø 1.5 km fra Røydland. Den lokale bergarten er en forskifret basalt med orientering 130°/44°SV (ved stengjerdet). Den samme Lars Røydland fortalte videre at det lå to skjerp like ved den gamle (det er kommet en ny) veien til Sæterbø. Disse skjerpene ble besøkt. Det ene ligger ved E 295950, N 6641800 på sydsiden av skogsbilveien og er lett synlig. Det andre ligger ved E 296050, N 6641750, d.v.s. litt lengre opp etter veien på den nordsiden. Også dette skjerpet ses lett. Det er tvilsomt om det er skjerpet etter malm, og at det ikke bare er snakk om små stenbrudd hvor man har hentet materiale til skogsveien. Det var intet tippmateriale å se, og bare litt svovelkis i fast fjell i det øverste skjerpet ble sett. Skikkelig malm fantes ikke. Ingen av disse stedene er interessante sett fra en økonomisk synspunkt.

Navn på lokalitet: Skjerp
(Objekt Id: 34502 6,01,00)

Lokalisering
Fylke: Vestland Kommune: Fitjar (4615)
Kart 1:50000: Fitjar (1114-1) Kart 1:250000: Haugesund
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 295969 m. Nord: 6641543 m.
Lengdegrad: 5.3561210 Breddegrad: 59.8609830
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sulfider
Element(er): Kis


Faktaarket ble generert 18.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse