English version
MALMDATABASEN
Registrering 1108 - 003 Veraland
(Objekt Id: 4926)
(Sist oppdatert: 15.06.2001)

Lokalisering
Fylke: Rogaland Kommune: Sandnes (1108)
Kart 1:50000: Høle (1212-1) Kart 1:250000: Stavanger
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 323990 m. Nord: 6529959 m.
Lengdegrad: 5.9469490 Breddegrad: 58.8733020
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prøvedrift Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
2000 - 2000 Prøvetaking Selskap/Institusjon:NGU

Mineralisering
Æra: Proterozoikum Periode: Mesoproterosoikum
Genese: Hydrotermal breksje Form: Uregelmessig
Hovedtekstur: Breksjesement Min. fordeling: Semi-massiv
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm) Hovedomvandling: Ingen sidestensomvandling
Strøk/Fall: 18 / 12 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode: Mesoproterosoikum
Provins: Sørnorske grunnfjellsprovins
Geotek.enhet: Agderkomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Feltspat Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kalkspat Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Amfibol Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Hematitt Hovedmineral (>10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Gneisgranitt Intrusiv
Opprinnelig bergart :Granitt
Metamorf fase :Granulitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Foliasjon Strøk/Fall :18 / 12 Syn-mineralisering ;...Effekt :Kontrollerer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Gruva ligger i glissen bjørkeskog i lia på sørøstsida av Kyllesknuten. Den er enkel å finne, og det går en gårdsvei nesten helt fram fra Veraland gård. Den består av en 27 m lang og 2-3 m bred dagskjæring med opptil 3 m høye vegger, og er orientert NØ-SV. Koordinatene er lokalisert lengst i nordøst hvor det er en 3x4 m vannfylt synk. Skjæringen er drevet i en tilnærmet flattliggende, lys grårød, gneisgranitt med få mørke mineraler; hornblende og biotitt. Denne bergarten dominerer også nordvest for gruva opp mot toppen av Kyllesknuten. I gruva er foliasjonen i gneisgranitten svakt markert (18°/12°). Den er lokalt kraftig rødfarget og dels kraftig tektonisert, spesielt i tilknytning til jernmineraliseringen som gjerne danner uregelmessige hematittårer og -aggregater i en grønn og rød finkornet bergart (prøve .01). I sørøstveggen av skjæringa opptrer hematitt i 10-20 cm brede bånd og klumper (.02), mens tilnærmet massiv hematittmalm inneholder også noe kalkspat i matriks (.03). Mineraliseringen opptrer trolig i kataklasitter dannet langs en skyvesone av ukjent alder. Bredden på hematittmineraliseringen er ukjent, men er trolig ikke over 1 m og opptrer uregelmessig i hele dagskjæringens lengde og tilnærmet parallelt foliasjonen til gneisgranitten. Den har flere likhetstrekk med hematittmineraliseringene på nordvestsida av Kyllesknuten (RO0059).

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Malm i Veraland"

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
RO0054.01 Tipprøve
Prøvetaker: J.S. Sandstad/...Lager: Løkken
Kommentar: Semi-massiv, middelskornet hematittmalm og uregelmessige hematittårer i grønn og rød finkornet bergart.
Antall registrerte elementanalyser = 1
RO0054.02 Fastfjell
Prøvetaker: J.S. Sandstad/...Lager: Løkken
Kommentar: Massiv, fin- til middelskornet hematitt malm, få granitt inneslutninger.
Antall registrerte elementanalyser = 1
RO0054.03 Tipprøve
Prøvetaker: J.S. Sandstad/...Lager: Løkken
Kommentar: Massiv, fin- til middelskornet hematittmalm, litt kalkspat i matriks.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Faktaarket ble generert 21.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse