English version
MALMDATABASEN
Registrering 1108 - 004 Einerkollen
(Objekt Id: 4927)
(Sist oppdatert: 15.06.2001)

Lokalisering
Fylke: Rogaland Kommune: Sandnes (1108)
Kart 1:50000: Høle (1212-1) Kart 1:250000: Stavanger
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 324879 m. Nord: 6530849 m.
Lengdegrad: 5.9616610 Breddegrad: 58.8816470
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
2000 - 2000 Prøvetaking Selskap/Institusjon:NGu

Mineralisering
Æra: Proterozoikum Periode: Mesoproterosoikum
Genese: Hydrotermal gang Form: Uregelmessig
Hovedtekstur: Årenettverk Min. fordeling: Semi-massiv
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm) Hovedomvandling: Ingen sidestensomvandling
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode: Mesoproterosoikum
Provins: Sørnorske grunnfjellsprovins
Geotek.enhet: Agderkomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Feltspat Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Hematitt Hovedmineral (>10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Grågrønn granitt Intrusiv
Opprinnelig bergart :Granitt
Metamorf fase :Granulitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Foliasjon Strøk/Fall :236 / 25 Pre-mineralisering ;...Effekt :Ingen

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Skjerpet er en 5 m bred og opptil 3 m høy skjæring som er skutt ut på nesen av en rygg på sørvestsida av Einerkollen. Tippen nedenfor skjerpet er jevnet ut og utgjør 12 m3. Enkleste adkomst er via en gårdsvei opp fra gården Veraland. Den dominerende bergarten i området er middelskornet, grågrønn granitt med få mørke mineraler og svakt uttrykt foliasjon (236°/25°). Ved skjerpet opptrer hyppig middels- til grovkornete kvarts+hematitt ganger som også inneholder mindre mengder blekrød feltspat og et grønt mineral. De er uorientert og opptil 20-30 cm brede og finnes i en 8-10 m bred sone som er orientert tilnærmet NV-SØ. Hematitt opptrer i kvartsgangene som få cm tykke årer og aggregater, gjerne sentralt i disse men også langs randsonen mot granitten. På tippen er påvist hodestore blokker med massiv hematitt (prøve .01). Ca. 70 m sør for skjerpet ligger en tipp med finkornet hematittmalm som trolig ikke kommer fra dette. Mer sannsynlig er det et malmlass fra en av de andre gruvene i området, Veraland eller Kyllesknuten lengre vest eller Imsland i nord. Malmprøvene som består av finkornet, massiv hematitt (prøve. 03) eller hematittårer i grønn finkornet bergart (.04) likner mest på malmen fra Imsland. Det kan imidlertid ikke utelukkes at en liten vannpytt i myrkanten rett vest for tippen representerer et gjengrodd og vannfylt skjerp

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Einerkollen skjerp"
Foto nr. 2 viser "Jernmalm i Einerkollen"

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
RO0055.01 Tipprøve
Prøvetaker: J.S. Sandstad/...Lager: Løkken
Kommentar: Massiv, middelskornet hematittmalm.
Antall registrerte elementanalyser = 1
RO0055.02 Tipprøve
Prøvetaker: J.S. Sandstad/...Lager: Løkken
Kommentar: Semi-massiv, middelskornet hematittmalm i kvartsmatriks og hematitt årer/aggregater i kvarts.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: Malmlasset
(Objekt Id: 12703 4,00,01)

Lokalisering
Fylke: Rogaland Kommune: Sandnes (1108)
Kart 1:50000: Høle (1212-1) Kart 1:250000: Stavanger
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 324885 m. Nord: 6530750 m.
Lengdegrad: 5.9618270 Breddegrad: 58.8807530
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Ca. 70 m sør for Osaland-skjerpet ligger en tipp på ca. 8 m3 med finkornet hematittmalm som trolig ikke kommer fra dette. Mer sannsynlig er det et malmlass fra en av de andre gruvene i området, Veraland eller Kyllesknuten lengre vest eller Imsland i nord. Malmprøvene som består av finkornet, massiv hematitt (prøve. 03) eller hematittårer i grønn finkornet bergart (.04) likner mest på malmen fra Imsland. Det kan imidlertid ikke utelukkes at en liten vannpytt i myrkanten rett vest for tippen representerer et gjengrodd og vannfylt skjerp.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Malmlasset ved Einerkollen"

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
RO0055.03 Tipprøve
Prøvetaker: J.S. Sandstad/...Lager: Løkken
Kommentar: Massiv, finkornet hematittmalm.
Antall registrerte elementanalyser = 1
RO0055.04 Tipprøve
Prøvetaker: J.S. Sandstad/...Lager: Løkken
Kommentar: Hematittårer i grønn finkornet bergart, dels sammen med kvarts.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Faktaarket ble generert 21.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse