English version
MALMDATABASEN
Registrering 1160 - 001 Thorsgruva
(Objekt Id: 4956)
(Sist oppdatert: 28.10.2016)

Lokalisering
Fylke: Rogaland Kommune: Vindafjord (1160)
Kart 1:50000: Ølen (1214-3) Kart 1:250000: Haugesund
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 312939 m. Nord: 6606890 m.
Lengdegrad: 5.6894440 Breddegrad: 59.5583640
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Energimetaller (U,Th) Ressursundertype: Uran
Element(er): U
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)
Historisk: Ja , (Stadfestet 28.okt.2016 av Havard Gautneb)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Gruvedrift Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon: 1,2 tusen tonn


Mineralisering
Genese: Pegmatittdannelse Form: Linse
Hovedtekstur: Druseromsfylling Min. fordeling:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Pegmatite

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Forekomsten ligger ca. 300 meter rett øst for Børkjekjeland gård. foreko0msten sees i dag som et 50x15 m stort dagbrudd. det har vært drevet påen ca. 5 m bred svært glimmerrik pegmatitt. Forekomsten er kjent for sin opptreden av uraninitt som på dette sted inneholder både uran, thorium og helium Grunnstoffet helium ble oppdaget fra materialet fra dette sted. Total produksjon av uraninitt var fra 1895 til 1905 1200 kg. I dag anses forekomsten bare å ha historisk og er en mineralogisk kurositet.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Nordre dagskjæring i Thorsgruva"

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Egge, A. , 1909
Rapport over Thors Grube og Krakkanuten forekomst i Vats i Stavanger amt.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 471;4 sider
Abstrakt:
Thors grube består av en pegmatittgang som ligger i en hornblende dioritt. Det er drevet en 17 m. lang strosse og i berghallene sees kvarts, feltspat, granat og store glimmerflak. Uranbekerts (uraninitt) som skulle være hovedmineralet er ikke med sikkerhet påvist. Krakkanuten inneholder turmalin. Verken thoritt eller vismutglans er påvist med sikkerhet. Thoritten ble identifisert som granat mens vismutglansen blir sagt å være selen (?). Forekomstene er godt lokalisert på skisser.

Poulsen, A.O. , 1945
Ad. Thors Grube.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 612;3 sider
Abstrakt:
Rapporten gir en svært fin oversikt over både historie og mineralogi til skjerpet. Det er også fine skisser. Forekomsten ligger i en pegmatittgang og det har vært tatt ut en god del uranmineraler. Disse er thoritt, cleveitt og brøggeritt ( de to siste er varianter av uraninitt). Malmen ble solgt til England som var spesielt intressert i radium. Gehaltene skulle ha vært 4 kg/tu og 3-4 mg/t Ra. I et kortere tidsrom ble det tatt ut 50 kg uranerts pr. uke. Det skal være vanskelig å se disse uranmineralene nå. I 1942 ble Thors Gruve forsøkt drevet pga. pegmatittens glimmerinnhold.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
RO0083.04 Tipprøve
Prøvetaker: J.S. Sandstad/...Lager: Løkken/...Vekt(kg): 2
Kommentar: Kvarts-glimmer pegmatitt med granat, i kontakt med mørk biotitt-hornblende gneis
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt:
(Objekt Id: 12869 1,00,01)

Lokalisering
Fylke: Rogaland Kommune: Vindafjord (1160)
Kart 1:50000: Ølen (1214-3) Kart 1:250000: Haugesund
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 312924 m. Nord: 6606930 m.
Lengdegrad: 5.6891440 Breddegrad: 59.5587160
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Energimetaller (U,Th) Ressursundertype: Uran
Element(er): U


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
RO0083.01 Fastfjell
Prøvetaker: J.S. Sandstad/...Lager: Løkken/...Vekt(kg): 2
Kommentar: Glimmer-kvarts pegmatitt med 1-2cm glimmerflak og 3-6mm røde granater
Antall registrerte elementanalyser = 1
RO0083.02 Fastfjell
Prøvetaker: J.S. Sandstad/...Lager: Løkken/...Vekt(kg): 2
Kommentar: Kvarts-glimmer pegmatitt med 2-5cm glimmerflak
Antall registrerte elementanalyser = 1
RO0083.03 Fastfjell
Prøvetaker: J.S. Sandstad/...Lager: Løkken/...Vekt(kg): 2
Kommentar: Kvarts-plagioklas pegmatitt med få glimmerflak (< 1cm)
Antall registrerte elementanalyser = 1
RO0083.05 Fastfjell
Prøvetaker: J.S. Sandstad/...Lager: Løkken/...Vekt(kg): 2
Kommentar: Glimmer-plagioklas-kvarts pegmatitt
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1160 - 001 Thorsgruva

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
RO0083.01 Fastfjell 11 5 3 -1 1 -.3 -2.0
RO0083.02 Fastfjell 4 9 5 -1 1 -.3 -2.0
RO0083.03 Fastfjell 4 4 4 -1 1 -.3 11.0
RO0083.04 Tipprøve 14 50 4 2 3 -.3 2.0
RO0083.05 Fastfjell 3 3 4 -1 2 -.3 4.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi* S%
RO0083.01 9.0 -2.0 -2 -.2 5 3.00 -3 -3 -.01
RO0083.02 3.0 -2.0 -2 -.2 3 1.00 -3 -3 -.01
RO0083.03 3.0 -2.0 -2 -.2 1 1.00 -3 12 .03
RO0083.04 -2.0 -2.0 -2 .5 11 1.00 -3 -3 .03
RO0083.05 4.0 -2.0 -2 -.2 1 -1.00 -3 -3 -.01
------------------
Prøvenr. V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr* La*
RO0083.01 1 2 31 .32 -2.00 -8.00 -2 1.0 -1.00
RO0083.02 -1 1 57 .23 -2.00 -8.00 -2 1.0 -1.00
RO0083.03 -1 4 53 .20 2.00 -8.00 -2 -1.0 -1.00
RO0083.04 2 5 143 .43 8.00 21.00 -2 2.0 3.00
RO0083.05 -1 4 37 .19 -2.00 -8.00 -2 1.0 1.00
------------------
Prøvenr. B*
RO0083.01 -3
RO0083.02 5
RO0083.03 7
RO0083.04 6
RO0083.05 -3


Faktaarket ble generert 24.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse