English version
MALMDATABASEN
Registrering 1160 - 003 Skjoldavika
(Objekt Id: 4958)
(Sist oppdatert: 20.04.2021)

Lokalisering
Fylke: Rogaland Kommune: Vindafjord (1160)
Kart 1:50000: Ølen (1214-3) Kart 1:250000: Haugesund
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 306700 m. Nord: 6600809 m.
Lengdegrad: 5.5847580 Breddegrad: 59.5010270
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) Ressursundertype: Molybden
Element(er): Mo
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)


Mineralisering
Genese: Form:
Hovedtekstur: Min. fordeling:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Navn på lokalitet:
(Objekt Id: 12867 3,01,00)

Lokalisering
Fylke: Rogaland Kommune: Vindafjord (1160)
Kart 1:50000: Ølen (1214-3) Kart 1:250000: Haugesund
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 306659 m. Nord: 6601009 m.
Lengdegrad: 5.5838710 Breddegrad: 59.5028010
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) Ressursundertype: Molybden
Element(er): Mo


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
RO0085.01 Fastfjell
Prøvetaker: P.M. Ihlen/...Lager: Løkken/...Vekt(kg): 2
Kommentar: Molybdenglans aggregater i middelskornet granittisk gneis
Antall registrerte elementanalyser = 1
RO0085.02 Fastfjell
Prøvetaker: P.M. Ihlen/...Lager: Løkken/...Vekt(kg): 2
Kommentar: Molybdenglans+kobberkis aggregater i middelskornet granittisk gneis
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1160 - 003 Skjoldavika

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
RO0085.01 Fastfjell 602 -1 105 13 4 .9 192.0
RO0085.02 Fastfjell 272 -1 119 6 4 3.9 285.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi* S%
RO0085.01 -2.0 -2.0 -2 .2 5 4025.00 4 981 .57
RO0085.02 3.0 -2.0 3 .4 3 1870.00 -3 2802 .76
------------------
Prøvenr. V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr* La*
RO0085.01 -1 9 26 1.34 2.00 17.00 6 2.0 -1.00
RO0085.02 -1 5 28 .96 -2.00 10.00 5 1.0 -1.00
------------------
Prøvenr. B*
RO0085.01 -3
RO0085.02 -3


Faktaarket ble generert 24.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse