English version
MALMDATABASEN
Registrering 1108 - 005 Helleknuten
(Objekt Id: 5013)
(Sist oppdatert: 25.02.2005)

Lokalisering
Fylke: Rogaland Kommune: Sandnes (1108)
Kart 1:50000: Høle (1212-1) Kart 1:250000: Mandal
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 335209 m. Nord: 6528769 m.
Lengdegrad: 6.1421610 Breddegrad: 58.8670760
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) Ressursundertype: Nikkel
Element(er): Ni Cu Co
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
2000 - 2000 Prøvetaking Selskap/Institusjon:NGU

Mineralisering
Æra: Proterozoikum Periode: Mesoproterosoikum
Genese: Ortomagmatisk Form: Uregelmessig
Hovedtekstur: Strukturløs Min. fordeling: Massiv
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode: Mesoproterosoikum
Provins: Sørnorske grunnfjellsprovins
Geotek.enhet: Agderkomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Feltspat Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Amfibol Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Biotitt Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Granat Aksessorisk mineral (<1%)
Malmmineral Magnetkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Kobberkis Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Pentlanditt Aksessorisk mineral (<1%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Gabbro Intrusiv
Opprinnelig bergart :Gabbro
Metamorf fase :Amfibolitt
Sidebergart Båndet gneis Sedimentær
Opprinnelig bergart :Vakke
Metamorf fase :Amfibolitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Sidebergart Foliasjon Strøk/Fall :210 / 30 Post-mineralisering ;...Effekt :Modifiserer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Skjerpet ligger nederst i en brattskråning som starter fra et platå i terrenget hvor kraftlinja er anlagt. Det består av et 4 m langt og 3 m dypt innslag i bunnen av en 10-15 høy skrent, som dels danner stup. Berggrunnen over skjerpet domineres av middels- til grovkornet granittisk gneis som dels er båndet med enkelte mafiske bånd. Vertsbergarten til malmen i skjerpet er vanskeligere å bestemme. Den er dels kraftig foldet, noe breksjert og gjennomgående svært rustfarget, men representerer trolig en omdannet og kraftig deformert gabbroisk linse i gneisen. Uregelmessige 5-10 cm tykke linser med massiv magnetkis og mindre mengder kobberkis ligger i denne (prøve .01 og .04). I tillegg opptrer sulfidene i aggregater og som disseminasjon i plagioklas-biotitt+granat rik bergart (.02) og i finkornet gabbro (.03).

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Helleknuten skjerp"

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
RO0140.01 Tipprøve
Prøvetaker: J.S. Sandstad/...Lager: Løkken
Kommentar: Massiv, middelskornet magnetkis med litt kobberkis, feltspat+amfibol i matriks.
Antall registrerte elementanalyser = 1
RO0140.02 Tipprøve
Prøvetaker: J.S. Sandstad/...Lager: Løkken
Kommentar: Svak-moderat disseminasjon og enkelte aggregater av finkornet magnetkis i plagioklas(grønn)+biotitt+granat bergart.
Antall registrerte elementanalyser = 1
RO0140.03 Tipprøve
Prøvetaker: J.S. Sandstad/...Lager: Løkken
Kommentar: Middelskornet magnetkis aggregater i finkornet gabbro.
Antall registrerte elementanalyser = 1
RO0140.04 Tipprøve
Prøvetaker: J.S. Sandstad/...Lager: Løkken
Kommentar: Massiv magnetkismalm, fin- til grovkornet.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Faktaarket ble generert 21.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse