English version
MALMDATABASEN
Registrering 4204 - 006 KJEVIKHEIA
(Objekt Id: 5039)
(Sist oppdatert: 11.11.2021)

Lokalisering
Fylke: Agder Kommune: Kristiansand (4204)
Kart 1:50000: Kristiansand (1511-3) Kart 1:250000: Arendal
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 445117 m. Nord: 6452342 m.
Lengdegrad: 8.0660480 Breddegrad: 58.2088470
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Mangan
Element(er): Fe Mn
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)


Mineralisering
Genese: Form:
Hovedtekstur: Min. fordeling:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Bugge, C. , 1920
Manganforekomstene i Tveit og Vennesla.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 81;5 sider
Abstrakt:
Lok. Nr. 20103, 20107 Rapporten beskriver kort en rekke manganforekomster i Tveit, og en i Vennesla. Viktigst i Tveit er Kvivigdalen. Her er det drevet en stoll på 137m. Malmen har mektighet 0,5-1 m ligger i skifer og granitt. Pyrolysitt opptrer i Kalkspatholdig gangmasse. Ved Kjevik og Kostølheia opptrer pyrolusitt i ganger i granitt. Ved Kuklev sies manganet å opptre sammen med barytt (tungspat). Også i Vennesla er det drevet ut gruveganger i betydelig lengde, og det er tatt ut 40 - 50 tonn malm. Malmen har mektighet på 0,5 - 1 m og ligger i granitt. Den synes også her å bestå av pyrolusitt.

Gaertner, V. , 1940
Bericht uber die manganvorkommen ostwarts Kristiansand.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 1081;1 sider
Abstrakt:
Lok.Nr. 20102, 20106, 20107. Rapporten omhandler Kvivigdal, Kjevik og Ravnevandforekomster. Alle opptrer langs forkastningssoner i granitt og består av pyrolusitt, wad og mangamitt. I Kvivigdalen har det vært forsøksdrift i 1917-19. Kjevik har 1,10 m bred gang som lar seg følge 40 m. Ravnevand har bare en fingerbred gang. Alle forekomstene antas å være uintressante. De avtar trolig mot dypet. Tungspat (barytt) opptrer delvis sammen med mangan.


Faktaarket ble generert 18.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse