English version
MALMDATABASEN
Registrering 4204 - 008 HAGEN
(Objekt Id: 5041)
(Sist oppdatert: 11.11.2021)

Lokalisering
Fylke: Agder Kommune: Kristiansand (4204)
Kart 1:50000: Kristiansand (1511-3) Kart 1:250000: Mandal
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 437517 m. Nord: 6451992 m.
Lengdegrad: 7.9368340 Breddegrad: 58.2046940
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Edelmetaller (Au, Ag, PGE) Ressursundertype: Sølv
Element(er): Ag
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)


Mineralisering
Genese: Form:
Hovedtekstur: Min. fordeling:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Bugge, C. , 1920
Sølvforekomsten Hagen.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 106;5 sider
Abstrakt:
Rapporten gir en brukbar innføring i forekomsten. Sølvet opptrer i en kalkspatgang på ca 6-7 cm bredde. Gangen skjærer gjennom kisførende gneiser og skifer (fåhlbånd) og kan derfor sammenlignes med Kongsbergtypen. Trolig er det på ca 2,5 m2 gangflate tatt ut 12-15 kg sølv. Sølvet opptrer som tynne blad, men også tråder er sett. Andre mineraler er sølvglans, sinkblende, kobberkis, blyglans og svovelkis. I fahlbåndene opptrer magnetkis og svovelkis. Ganger av samme type er kjent flere steder på Sørlandet, og det er håp om å finne flere ganger like i nærheten (f.eks. i elva like ved).


Faktaarket ble generert 18.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse