English version
MALMDATABASEN
Registrering 4207 - 003 KONSTALI
(Objekt Id: 5104)
(Sist oppdatert: 26.03.2021)

Lokalisering
Fylke: Agder Kommune: Flekkefjord (4207)
Kart 1:50000: Flekkefjord (1311-1) Kart 1:250000: Mandal
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 362618 m. Nord: 6482142 m.
Lengdegrad: 6.6453530 Breddegrad: 58.4583010
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) Ressursundertype: Molybden
Element(er): Mo
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1917 - 1919 Prøvedrift Selskap/Institusjon:A/S Sira Gruber

Mineralisering
Genese: Form:
Hovedtekstur: Min. fordeling:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Molybdenglans-mineraliseringene i Sirafeltet, mellom Sirdalsvann og Lundevann, opptrer i kvartsganger og impregnerte aplittganger. Bergarten ellers er granitt med overganger til migmatitt, øyegneis og amfibolittbånd. Til Sirafeltet hører registreringene Sandsmark, Konstali, Bringedal, Rannestad og Einarrvann. (Bugge, 1963) Konstali gruve ligger ca 1,5 km vest for og 180 m høyere enn Sirdalsvannet. Det er drevet en skjæring og to stoller, og oppgis at den malmførende sonen har en mektighet på 4 m. Det er avdekket en molybdenglansførende gangflate i ca 90 m lengde, men også påvist dypereliggende parallelle ganger med mindre mektighet. Råmalmens molybdenglansinnhold opplyses å ha inneholdt i snitt 0,2% MoS2. Malm fra Konstali gruve har vært levert til vaskeriet ved Sandsmark. (Bugge, 1963) Sørvest for Konstali er det også foretatt skjerping på kvartsganger mellom Djupvann, Bringedalsvann og Einarvann, samt videre sørover mot Lundevann. Vokes (1961) beskriver to stoller, et lite dagbrudd og en vannfylt synk og to mineraliserte soner som ligger parallelt med bergartenes strøkretning. Avstanden mellom sonene er adskilt med ca 20 m i vertikal avstand. Den øvre sonen er 10-20 cm mektig, og begge sonene synes å være for tynne til å være av økonomisk interesse. Indre Sandsmork og Konnstali i årene 1917-1919 og flotasjonsverk ved Indre Sandsmork. Ny interesse ble fattet under andre verdenskrig og A/S Folldal Verk utførte prospektering fra 1970-tallet. Pedersen (1975) sier også at mineraliseringene i området antas å være uten økonomisk interesse, noe Gvein, Mørk & Sverdrup (1979) også viser til i sin regionale gjennomgang.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Bugge, Arne , 1963
Norges molybdenforekomster.
;Norges geologiske undersøkelse;TIDSSKRIFTARTIKKEL;NGU; No.217;1-134 sider
Abstrakt:
The ore fields and individual deposits which are mentioned in the text are shown on the map, figure 2. For those areas where the deposits lie so close together that they cannot be shown separately on this map, detail maps have been drawn on larger scales. In the descriptions there will also be found special maps covering the most important molybdenum areas. An index of the deposits which are mentioned is arranged both alphabetically and according to the numbers on the map. The majority, including the most important, of the ore deposits in Southern Norway lie within a marked zone, which is shown on the map, figure 3. At varying periods of time different metals have characterised the long zone of ore deposits: titanium in the southwest, then molybdenum in the area from Gursli to Knaben, copper and molybdenum in Telemark, silver, zinc and lead from Kongsberg eastwards, and further to the east, molybdenum again. From the map, figure 4, it can be seen that the most important groups of deposits are situated to both sides of the granite-gneiss area of the mountanious region of Southern Norway and that they lie in migmatised gneisses along the southwest side and in the schists and quartzites of the Telemark supracrustal suite along the northeast side.

Bugge, Arne , 1963
Norges molybdenforekomster.
;Norges geologiske undersøkelse;TIDSSKRIFTARTIKKEL;NGU; No.217;1-134 sider
Abstrakt:
The ore fields and individual deposits which are mentioned in the text are shown on the map, figure 2. For those areas where the deposits lie so close together that they cannot be shown separately on this map, detail maps have been drawn on larger scales. In the descriptions there will also be found special maps covering the most important molybdenum areas. An index of the deposits which are mentioned is arranged both alphabetically and according to the numbers on the map. The majority, including the most important, of the ore deposits in Southern Norway lie within a marked zone, which is shown on the map, figure 3. At varying periods of time different metals have characterised the long zone of ore deposits: titanium in the southwest, then molybdenum in the area from Gursli to Knaben, copper and molybdenum in Telemark, silver, zinc and lead from Kongsberg eastwards, and further to the east, molybdenum again. From the map, figure 4, it can be seen that the most important groups of deposits are situated to both sides of the granite-gneiss area of the mountanious region of Southern Norway and that they lie in migmatised gneisses along the southwest side and in the schists and quartzites of the Telemark supracrustal suite along the northeast side.

Adamson, O. J.; Neumann, H. , 1950
Konstali grube.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 1302;1 sider
Abstrakt:
Rapporten beskriver en kort befaring av Konstali molybdengruve. Det sies at molybdenglansen er knyttet til et system av kvartslinser på 3mx7mx?m som ligger parallelt med foliasjonen i bergarten. Omkring linsene er sidestein silifisert og impregnert med molybdenglans. Etters er det mye snakk om hvordan gruvestollene går, og at de ikke finner malm i den.

Sira grube. Sandsmark, Konstali, profil 1:600
;Norges geologiske undersøkelse;KART;Bergarkivet; No.K 1225

Sira grube. Profil Tronvik-Bringedal-Konstali-Sandsmark 1:25 000
;Norges geologiske undersøkelse;KART;Bergarkivet; No.K 1221

Referanser som ikke finnes i NGU's Referansearkiv.:
Vokes, F. M. (1961) Befaring av molybdenglansforekomster i Konstadli-Bringedal feltet, Bakke og Lund Herred, Vest-Agder. BV 3788. Bergvesenet Rapportarkivet.


Pedersen, John Lydrik (1975) En geologisk kortlægning og malmgeologisk undersøgelse af Molybdenfelterne Gursli og Sira, Rogaland/Vestagder SV-Norge. Speciale ved Institut for Almen Geologi, Københavns Universitet. Maj 1975. BV1051. Bergvesenet Rapportarkivet.


Gvein, Øyvind, Mørk, Kristen & Sverdrup, Thor L. (1979) The molybdenite-province of south western Norway. A Compilation of available data and proposals for further exploration-work. BV1006 Bergvesenet Rapportarkivet


Faktaarket ble generert 26.06.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse