English version
MALMDATABASEN
Registrering 4207 - 006 RANNESTAD
(Objekt Id: 5119)
(Sist oppdatert: 26.03.2021)

Lokalisering
Fylke: Agder Kommune: Flekkefjord (4207)
Kart 1:50000: Flekkefjord (1311-1) Kart 1:250000: Mandal
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 362018 m. Nord: 6479842 m.
Lengdegrad: 6.6364640 Breddegrad: 58.4374720
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) Ressursundertype: Molybden
Element(er): Mo
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)


Mineralisering
Genese: Form:
Hovedtekstur: Min. fordeling:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Molybdenglans-mineraliseringene i Sirafeltet, mellom Sirdalsvann og Lundevann, opptrer i kvartsganger og impregnerte aplittganger. Bergarten ellers er granitt med overganger til migmatitt, øyegneis og amfibolittbånd. Til Sirafeltet hører registreringene Sandsmark, Konstali, Bringedal, Rannestad og Einarrvann. (Bugge, 1963) Molybdenglansførende kvartsganger i en ca 1 km lang mineralisert gneissone med amfibolittbånd som kan ses mellom Rannestad gård og Einarvatnet. Kvartsgangene har uregelmessig malmføring og det er noe impregnasjon av molybdenglans i sidebergartene. Malmsonens bredde er ca 2 m. Der malmsonen når Einarvatnet dannes en liten halvøy i vannet av en aplittlinse med overgang til pegmatitt og kvartsganger. Kvartsgangene har til dels god malmføring, men kan kun ses et kort stykke langs vannkanten. (Bugge, 1963) Sonen fortsetter mot nordvest mot Bringedal (Vokes, 1961). Pedersen (1975) sier også at mineraliseringene i området antas å være uten økonomisk interesse, noe Gvein, Mørk & Sverdrup (1979) også viser til i sin regionale gjennomgang.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Bugge, Arne , 1963
Norges molybdenforekomster.
;Norges geologiske undersøkelse;TIDSSKRIFTARTIKKEL;NGU; No.217;1-134 sider
Abstrakt:
The ore fields and individual deposits which are mentioned in the text are shown on the map, figure 2. For those areas where the deposits lie so close together that they cannot be shown separately on this map, detail maps have been drawn on larger scales. In the descriptions there will also be found special maps covering the most important molybdenum areas. An index of the deposits which are mentioned is arranged both alphabetically and according to the numbers on the map. The majority, including the most important, of the ore deposits in Southern Norway lie within a marked zone, which is shown on the map, figure 3. At varying periods of time different metals have characterised the long zone of ore deposits: titanium in the southwest, then molybdenum in the area from Gursli to Knaben, copper and molybdenum in Telemark, silver, zinc and lead from Kongsberg eastwards, and further to the east, molybdenum again. From the map, figure 4, it can be seen that the most important groups of deposits are situated to both sides of the granite-gneiss area of the mountanious region of Southern Norway and that they lie in migmatised gneisses along the southwest side and in the schists and quartzites of the Telemark supracrustal suite along the northeast side.

Referanser som ikke finnes i NGU's Referansearkiv.:
Vokes, F. M. (1961) Befaring av molybdenglansforekomster i Konstadli-Bringedal feltet, Bakke og Lund Herred, Vest-Agder. BV 3788. Bergvesenet Rapportarkivet.


Pedersen, John Lydrik (1975) En geologisk kortlægning og malmgeologisk undersøgelse af Molybdenfelterne Gursli og Sira, Rogaland/Vestagder SV-Norge. Speciale ved Institut for Almen Geologi, Københavns Universitet. Maj 1975. BV1051. Bergvesenet Rapportarkivet.


Gvein, Øyvind, Mørk, Kristen & Sverdrup, Thor L. (1979) The molybdenite-province of south western Norway. A Compilation of available data and proposals for further exploration-work. BV1006 Bergvesenet Rapportarkivet


Skisse over Rannestadfeltet M: 1/1000 T.B.(1941) BVK882 Bergvesenet Rapportarkivet


Faktaarket ble generert 20.08.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse