English version
MALMDATABASEN
Registrering 4207 - 010 Tinnbakkneset
(Objekt Id: 5124)
(Sist oppdatert: 09.02.2005)

Lokalisering
Fylke: Agder Kommune: Flekkefjord (4207)
Kart 1:50000: Hidra (1311-3) Kart 1:250000: Mandal
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 357469 m. Nord: 6455442 m.
Lengdegrad: 6.5736640 Breddegrad: 58.2170620
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern-titan
Element(er): Fe Ti
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)


Mineralisering
Æra: Proterozoikum Periode: Paleoproterosoikum
Genese: Form:
Hovedtekstur: Min. fordeling:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Ti-forekomst type(r)
Hovedtype: Magmatisk Ilm/Mt-forhold:
Subtype: Ilm +/- Mt +/- Ap i mafisk intrusjon %TiO(Malm):
Titan provins: Rogalands anothositt provins %P2O5(Malm):
Vertsbergart: %MgO(Ilm):
Hoved Ti mineral: Ilmenitt %V2O3(Mt):
ppm U (Rutil):
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode: Paleoproterosoikum
Provins: Sørnorske grunnfjellsprovins
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Stadheim, J. , 1936
Tinnbakkneset.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 2697;1 sider
Abstrakt:
Rapporten beskriver en befaring på en Ilmenitt-forekomst på Hidra. Malmsonen har en lengde på ca. 3 km med vekslende mektighet (6 - 20 m), og tre forekomster er beskrevet. Analyse av malmen holder 13 % Ti02 og 16 % Fe30y. Den ligger i en gabbro-lignende bergart.


Faktaarket ble generert 20.08.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse