English version
MALMDATABASEN
Registrering 5035 - 022 Ytterås
(Objekt Id: 54)
(Sist oppdatert: 18.06.2001)

Lokalisering
Fylke: Trøndelag Kommune: Stjørdal (5035)
Kart 1:50000: Stjørdal (1621-1) Kart 1:250000: Trondheim
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 608539 m. Nord: 7031352 m.
Lengdegrad: 11.1724740 Breddegrad: 63.3942140
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sulfider
Element(er): Kis
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1915 - 1917 Røsking
1996 - 1996 Prøvetaking Selskap/Institusjon:NGU

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode:
Genese: Vulkeks Form: Lag
Hovedtekstur: Årenettverk Min. fordeling: Semi-massiv
Kornstørrelse: Finkornet (<1 mm) Hovedomvandling: Klorittisering
Strøk/Fall: Retning: 80
Feltstupning: 50
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode:
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Trondheimsdekkekomplekset
Tektonisk complex: Støren Nappe
Intrusivt komplex:
Gruppe: Støren Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Grafitt Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kvarts Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Feltspat Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Serisitt Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Muskovitt Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Svovelkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Magnetkis Underordnet mineral (1-10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Graphite schist Sedimentær
Opprinnelig bergart :Bitumenøs leirstein
Metamorf fase :Grønnskifer
Sidebergart Pale greenschist
Sidebergart Quartz keratophyre Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Tuff
Metamorf fase :Grønnskifer
Sidebergart Feldspathic schist Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Tuff
Metamorf fase :Grønnskifer

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Foldeakse Retn./Stupn. :80 / 50 Post-mineralisering ;...Effekt :Modifiserer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Skjerpet ligger 700 m øst for Leksdalen gruve, i en nordskråning av Dugardskjølen. Det er å anta at skjerpingen har foregått rundt 1915 - 17. Det er en 8 m lang NV-SØ-gående skjæring inn i skråningen. Dybden er 2 m innerst. Mineraliseringen er foldet (akse 80°/50°) rundt en synform i den østre veggen i skjæringen. Foldens kjerne er lys grågrønn feltspatisk skifer. Søndre flanke av det mineraliserte laget er 2.5 m mektig og nordre flanke er 0.5 m mektig. Det består av grafittskifer som er gjennomvevd av <1 mm tynne, både konkordante og skjærende svovelkis (og noe magnetkis)-årer (prøve 01). Det er lokale innslag av kvartsittiske partier med semi-massiv svovelkis, og mindre grafittholdige (mer fyllitt og muskovitt-serisittholdig) lag inni. Grafittskiferen har kuttende årer med fibrig kvarts, fibrene står vanligvis normalt på åreretningen. Under mineraliseringen er det 10 cm mektig fyllittisk sone med litt svovelkis-disseminasjon. Derunder følger en 20 cm mektig hvit kvartskeratofyr med en 15 - 20 cm mektig linse (lag?) av finkornet massiv magnetkis (02) dels i keratofyren og dels langs kontakten. Derunder ligger lys grågrønn, finflakig skifer. Terrenget rundt skjerpet er overdekket.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NT0056.01 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg/...Lager: Løkken
Kommentar: Graphite schist with pyrite veinlets.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NT0056.02 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg/...Lager: Løkken
Kommentar: Fine grained, massive pyrrhotite ore.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 5035 - 022 Ytterås

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NT0056.01 Fastfjell 37 25 37 4 41 .5 25.0
NT0056.02 Fastfjell 391 759 6 51 127 -.3 4.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# Rh# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi*
NT0056.01 2.0 6.0 1.0 385 -.2 9 6.00 8 -2
NT0056.02 4.0 4.0 1.0 31 -.2 2 7.00 -2 9
------------------
Prøvenr. S% V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr*
NT0056.01 39.82 7 3 81 16.99 3.00 -5.00 -2 1.0
NT0056.02 32.64 17 4 1017 42.65 6.00 -5.00 -2 1.0
------------------
Prøvenr. La* B*
NT0056.01 -1.00 6
NT0056.02 5.00 -3


Faktaarket ble generert 28.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse