English version
MALMDATABASEN
Registrering 3820 - 017 Hyttebekk
(Objekt Id: 5479)
(Sist oppdatert: 28.03.2020)

Lokalisering
Fylke: Vestfold og Telemark Kommune: Seljord (3820)
Kart 1:50000: Åmotsdal (1514-2) Kart 1:250000: Skien
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 468914 m. Nord: 6600320 m.
Lengdegrad: 8.4502990 Breddegrad: 59.5400690
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Cu
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
2006 - 2006 Prøvetaking Selskap/Institusjon:NGU

Mineralisering
Æra: Proterozoikum Periode:
Genese: Hydrotermal breksje Form: Linse
Hovedtekstur: Sprekkefylling Min. fordeling: Disseminert
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm) Hovedomvandling: Karbonatisering
Strøk/Fall: 165 / 75 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode: Mesoproterosoikum
Provins: Sørnorske grunnfjellsprovins
Geotek.enhet: Telemarkovergruppen
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Vindeggen Group Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kalkspat Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Kobberkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Bornitt Aksessorisk mineral (<1%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Sidebergart Amfibolitt Intrusiv
Opprinnelig bergart :doleritt
Metamorf fase :Amfibolitt

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Forekomsten ligger i tett granskog like over øverste vannstand, på nordvestsida av det regulerte Sundsbarmvatnet, rett nord for Gullnes. Enkleste adkomst er langs stranda fra Hyttebekk seter, som ligger 600 m lengre NNV, når vannstanden ikke er på det høyeste nivå. Det er svært bratt rett ovenfor forekomsten opp mot veien. En 7 m lang dagskjæring med retning ca.75º fører inn mot en kort stoll som er anlagt 2 m høyere i terrenget. Sør for inngangen til stollen ser det ut til å være drevet en skjæring langs et 5-6 m høyt stup. Det er ikke kjent når forekomsten er drevet, men det skal være spor etter både fyrsetting og sprengning (Dons 1963). I veggene dominerer middelskornet, mørk grønnsvart amfibolitt, trolig metadoleritt som dels er breksjert. Den rikeste kobbermineralisering observeres i veggen sør for stollinngangen. Der finnes rester av en opptil 30-40 cm bred linse/gang med aggregater av kobberkis og fragmenter av sidebergarten. Den har orientering ca. 165º/70-80º og avtar i mektighet i veggen nord for inngangen. Flere liknende subparallelle tynne årer/linser finnes i veggen i stollen. Men de kan ha ulike retninger. De skjæres av en få cm bred, umineralisert kvarts-feltspat åre langs sørveggen av stollen.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Dons, Johannes A. , 1963
De prekambriske bergarter i Telemark, I. Gruber og skjerp innen gradeteigkart E36V Kviteseid.
;Norges geologiske undersøkelse;TIDSSKRIFTARTIKKEL;NGU; No.216;1-80 sider
Abstrakt:
Approximately 115 mines and claims have been examined in the years 1941-1961 during regional geological mapping of the Kviteseid quadrangle. The map area covers a part of the "Thelemark-Sætersdal ore province" established by prof. J.H.L. Vogt in 1886. The oldest mine in the area, opened in the year 1524, was worked for silver bearing chalcopyrite and bornite. Other mines have been worked for gold, native copper and silver, molybdenite, galena, arsenopyrite, bismuthinite. All the mines have long since been abandoned and most of the surface workings are overgrown and difficult to find. The 15 native copper and silver deposits (which also contain vanadium minerals) form a separate group. They are all situated along the contact between a sandstone and an overlying basalt, the ore being confined to the sandstone. Most of the other deposits are of Quartz vein type. In quartzites which cover the greatest part of the map area, most of the quartz veins are barren. The great abundance of ore minerals in quartz veins in basic lavas and basic sills may be due to favourable pH conditions in these rocks. The galena deposits are found within a limited area close to a penetrating granite. The ore mineral paragenese in some of the deposits may have been formed under hypothermal to mesothermal conditions whereas other possibly originated at lower temperatures.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
TE0093.01 Tipprøve
Prøvetaker: J.S. Sandstad/...Lager: L¿kken/...Vekt(kg): 2
Kommentar: Kobberkis aggregater i middelskornet kalkspat ¿re
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Faktaarket ble generert 19.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse