Norsk versjon
THE ORE DATABASE
Occurence 3824 - 004 Nossevatnet
(Object Id: 5497)
(Last updated: 28.03.2020)

Location
County: Vestfold og Telemark Municipality: Tokke (3824)
Map 1:50000: Bandak (1513-1) Map 1:250000: Skien
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32
East: 454583 m. North: 6592800 m.
Longitude: 8.1984920 Latitude: 59.4712450
Show on map

Resource
Resource Type: Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) Resource Subtype: Copper
Element(s): Cu
Importance
Raw material meaning: Little Importance (reg. 18.02.2015)

Resources and production
Activity: Pitting Reserves:
Operating method: Historical production:


Mineralization
Era: Proterozoic Period: Neoproterozoic
Genesis: Hydrothermal breccia Form: Lens
Main texture: Breccia cement Min. distribution: Irregular (scattered)
Main grain size: Fine grained (< 1 mm) Main alteration: Carbonatisation
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Proterozoic Period: Mesoproterozoic
Province: South Norwegian Basement Province
Geotec.unit: Telemark Supergroup
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Høydalsmo group Formation: Morgedal formation

Mineralogy
Relationship Mineral Amount
Gangue mineral Quartz Major mineral (>10%)
Gangue mineral Carbonate Major mineral (>10%)
Ore mineral Chalcocite Major mineral (>10%)
Ore mineral Bornite Major mineral (>10%)
Ore mineral Malachite Subordinate mineral (1-10%)

Lithology:
Relationship Rock Origin
Host rock Greenstone Extrusive
Original rock :Basalt
Metamorphic facies :Greenschist

Structures
Location: Type: Orientation(360 gr.): Relation to min.:
Host rock Foliation Strike/Dip :80 / 85 Pre-mineralisation ;...Effect :None

Information(s) in free text format
Free text
Forekomsten består av en vannfylt dagskjæring på et lite nes på østsida av Nossevatnet. Skjæringa er 14 m lang og opptil 3 m bred med orientering 276°. I østenden er det en vannfylt synk som er noen meter dyp. Berggrunnen består av finkornet, grågrønn, karbonatførende grønnstein. På tippen finnes opptil 30 cm store kvartsblokker. Kvartsen er gjennomsatt av uregelmessige karbonatårer som dels danner en breksjestruktur. Slike uregelmessige breksjeårer kan også sees i de utilgjengelige veggene i skjæringa. Kobbermineraliseringen ser i hovedsak ut til opptre i breksje med karbonatfragmenter i mørk grågrønn, finkornet amfibol matriks. Både kobberglans og bornitt danner finkornet fylling i denne matriks. I tillegg finnes kobberglans som uregelmessige strenger i og langs kanten av kvartsårer.

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
TE0111.01 Dump
Sampler: J.S. Sandstad/...Stored: L›kken/...Size(kg): 2
Comment: Kobberglans-bornitt-malakitt, finkornet, linser/aggregater i matriks i karbonatbreksje
No. of registrated element analyses = 1
TE0111.02 Dump
Sampler: J.S. Sandstad/...Stored: L›kken/...Size(kg): 2
Comment: Kobberglans i karbonatbreksje og langs kontakten til kvarts-karbonat†re
No. of registrated element analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:


Analyse Results
from
Deposit Area 3824 - 004 Nossevatnet

Element analyses

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative values means below detection limit value.)
Sample No. Sample Type Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
TE0111.01 Dump 116600 -100 -100 20 20 35.0 360.0
TE0111.02 Dump 28870 -100 -100 10 10 10.0 140.0
------------------
Sample No. Pt# Pd# As* Cd* Mo* Sb* Bi* Cr* Mn*
TE0111.01 -10.0 -10.0 -100 -10.0 -10.00 10 -100 20 1100
TE0111.02 -10.0 -10.0 -100 -10.0 -10.00 -10 -100 10 1300
------------------
Sample No. Fe% W* Sr* Na* Mg* Al* P* Ca* Hg*
TE0111.01 4.31 70 60.0 300 14600 11100 1450 65200 -10
TE0111.02 1.82 20 60.0 100 11700 2000 900 75800 -10


The fact sheet was created on 18.10.2021

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Geological Survey of Norway