Norsk versjon
THE ORE DATABASE
Occurence 3824 - 005 Strandgruva
(Object Id: 5498)
(Last updated: 28.03.2020)

Location
County: Vestfold og Telemark Municipality: Tokke (3824)
Map 1:50000: Bandak (1513-1) Map 1:250000: Skien
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32
East: 454993 m. North: 6592545 m.
Longitude: 8.2057810 Latitude: 59.4689910
Show on map

Resource
Resource Type: Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) Resource Subtype: Copper
Element(s): Cu
Importance
Raw material meaning: Little Importance (reg. 18.02.2015)

Resources and production
Activity: Pitting Reserves:
Operating method: Historical production:


Mineralization
Era: Proterozoic Period: Neoproterozoic
Genesis: Hydrothermal vein Form: Irregular
Main texture: Fracture filling Min. distribution: Disseminated (<20 % ore minerals)
Main grain size: Fine grained (< 1 mm) Main alteration:
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Proterozoic Period: Mesoproterozoic
Province: South Norwegian Basement Province
Geotec.unit: Telemark Supergroup
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Høydalsmo group Formation: Morgedal formation

Mineralogy
Relationship Mineral Amount
Gangue mineral Quartz Major mineral (>10%)
Gangue mineral Carbonate Major mineral (>10%)
Ore mineral Bornite Major mineral (>10%)
Ore mineral Chalcocite Major mineral (>10%)

Lithology:
Relationship Rock Origin
Host rock Amphibolitic greenstone Extrusive
Original rock :Basalt
Metamorphic facies :Amphibolite

Structures
Location: Type: Orientation(360 gr.): Relation to min.:
Host rock Foliation Strike/Dip :282 / 75 Syn-mineralisation ;...Effect :Modifies

Information(s) in free text format
Free text
Skjerpet ligger rett nord for skogsbilveien i glissen granskog, og tippen er godt synlig fra veien. Det er en 10 m lang skjæring med orientering 330° på sørøst sida av en knaus. Det er vannfylt inn mot den veggen opptil 2,5 m høye veggen i nordvest. Berggrunnen domineres av finkornet, amfibolittisk grønnstein med smale kvarts+karbonatårer med ulik orientering, i hovedsak parallelle med foliasjonen i grønnstein (282°/75°), men også normalt denne. Spredte, finkornete aggregater av bornitt og kobberglans finnes i disse årene.ngen ser i hovedsak ut til opptre i breksje med karbonatfragmenter i mørk grågrønn, finkornet amfibol matriks. Både kobberglans og bornitt danner finkornet fylling i denne matriks. I tillegg finnes kobberglans som uregelmessige strenger i og langs kanten av kvartsårer.

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
TE0112.01 Dump
Sampler: J.S. Sandstad/...Stored: L›kken/...Size(kg): 2
Comment: Bornitt-kobberglans, finkornete agrregater/strenger i middels-grovkornet kvarts+karbonat†re
No. of registrated element analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:


Analyse Results
from
Deposit Area 3824 - 005 Strandgruva

Element analyses

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative values means below detection limit value.)
Sample No. Sample Type Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
TE0112.01 Dump 17500 -100 -100 -10 -10 12.0 10.0
------------------
Sample No. Pt# Pd# As* Cd* Mo* Sb* Bi* Cr* Mn*
TE0112.01 -10.0 -10.0 -100 -10.0 -10.00 -10 -100 -10 400
------------------
Sample No. Fe% W* Sr* Na* Mg* Al* P* Ca* Hg*
TE0112.01 .73 10 40.0 -100 1900 1700 60 25300 -10


The fact sheet was created on 18.10.2021

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Geological Survey of Norway