English version
MALMDATABASEN
Registrering 3823 - 003 Slystøyl
(Objekt Id: 5558)
(Sist oppdatert: 28.03.2020)

Lokalisering
Fylke: Vestfold og Telemark Kommune: Fyresdal (3823)
Kart 1:50000: Dalen (1513-4) Kart 1:250000: Sauda
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 436196 m. Nord: 6576622 m.
Lengdegrad: 7.8788730 Breddegrad: 59.3235930
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Kis Cu
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prøvedrift Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1541 - 1549 Prøvedrift Selskap/Institusjon:Moisesberg Kobberverk
Noe usikkert om driften er fra denne perioden eller seinere (se Berg, 2006)

Mineralisering
Æra: Proterozoikum Periode: Neoproterosoikum
Genese: Hydrotermal gang Form:
Hovedtekstur: Min. fordeling: Uregelmessig
Kornstørrelse: Meget ujevnkornet Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode: Mesoproterosoikum
Provins: Sørnorske grunnfjellsprovins
Geotek.enhet: Telemarkovergruppen
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Bandak Group Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Muskovitt Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Feltspat Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Bornitt Hovedmineral (>10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Granitt-pegmatitt Intrusiv
Opprinnelig bergart :Granittpegmatitt
Sidebergart Grønnstein Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Basalt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Hydrotermalåre Strøk/Fall :280 / 45
Sidebergart Foliasjon Strøk/Fall :340 / 40

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Forekomsten befinner seg i tett granskog i lia om lag 370 m NV for Slystøyl. Forekomsten drevet med en ca. 6 m lang skjæring i ØSØ-VNV retning. Den er 1-1.5 m dyp og inntil 1 m bred. Skjæringen er dels vannfylt, så det er vanskelig å vite hvor dyp den egentlig er. Tipphaugen er totalt overgrodd. Mineralisering består av bornitt tilknyttet en kvartsdominert åre i en 0.5 m mektig granittisk pegmatitt. Det er også svak disseminasjon i pegmatitten. Pegmatitten inneholder grønnlig muskovitt. Retningen på pegmatitten er 280/45, mens foliasjon i omgivende grønnstein er 340/40.

Litteraturfortegnelser:
Referanser som ikke finnes i NGU's Referansearkiv.:
Berg, B.I., 2006: Moisesberg i Fyresdal 1541-1549. Norsk Bergverksmuseums undersøkelser av et kobberbergverk i Telemark. Novus forlag og Norsk Bergverksmuseum, Oslo 2006. 400 sider.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
TE0172.01 Tipprøve
Prøvetaker: J.S. Sandstad
Kommentar: Svært svak bornitt disseminasjon i grovkornet kvarts-feltspat pegmatitt og bornitt-strenger i renere kvartsåre
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 3823 - 003 Slystøyl

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
TE0172.01 Tipprøve 9890 -100 -100 -10 -10 28.0 180.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# As* Cd* Mo* Sb* Bi* Cr* Mn*
TE0172.01 -10.0 -10.0 -100 -10.0 -10.00 -10 100 10 300
------------------
Prøvenr. Fe% W* Sr* Na* Mg* Al* P* Ca* Hg*
TE0172.01 .66 -10 10.0 900 500 2700 60 7100 -10


Faktaarket ble generert 24.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse