English version
MALMDATABASEN
Registrering 3823 - 004 Aslestad
(Objekt Id: 5559)
(Sist oppdatert: 28.03.2020)

Lokalisering
Fylke: Vestfold og Telemark Kommune: Fyresdal (3823)
Kart 1:50000: Dalen (1513-4) Kart 1:250000: Sauda
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 436668 m. Nord: 6577364 m.
Lengdegrad: 7.8869640 Breddegrad: 59.3303340
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Cu
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Mineralisering
Genese: Form:
Hovedtekstur: Min. fordeling:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Skjerpet ligger ca. 1 km rett nord for den nedlagte gården Slystøyl i et område med myr og relativt glissen blandingsskog. Det ble undersøkt først på 1900-tallet (Nordrum & van der Wel 1981). Det består av en 12 m lang og 1 m bred dagskjæring med retning 90° inn til en 3-4 m lang stoll med en dagåpning i enden. I sørenden av denne åpningen finnes svak bornitt-mineralisering i en 0,3-0,4 m mektig kavrtsgang/-linse med orientering 230° med varierende fall mot sørøst. Den ligger i grønnstein, og kontakten er noe uregelmessig og dels glimmerrik.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
TE0173.02 Tipprøve
Prøvetaker: J.S. Sandstad/...Lager: L›kken/...Vekt(kg): 2
Kommentar: Kvarts med streker av bornitt
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Røsk NV
(Objekt Id: 18226 4,01,00)

Lokalisering
Fylke: Vestfold og Telemark Kommune: Fyresdal (3823)
Kart 1:50000: Dalen (1513-4) Kart 1:250000: Sauda
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 436530 m. Nord: 6577421 m.
Lengdegrad: 7.8845060 Breddegrad: 59.3308170
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Cu
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Skjerpet består av en ca. 15 m lang røskegrøft som er 0,3-1 m bred og 0,2-0,4 m dyp. Røska er noe gjengrodd og har retning er 72°. Den følger en opptil 20 cm mektig kvartsgang som ligger i grønnstein. Strenger og aggregater av bornitt og små mengder molybdenglans finnes i kvartsen, gjerne langs randa. Ca. 25 m lengre vest er det drevet en smal, opptil 70 cm bred, stoll som trolig er få m lang. En 5 m lang, svært gjengrodd dagskjæring finnes utenfor. Det er antydninger til mindre røskegrøfter mellom stollen og røska som utgjør skjerpet.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
TE0173.01 Fastfjell
Prøvetaker: J.S. Sandstad/...Lager: L›kken/...Vekt(kg): 2
Kommentar: Kvarts med streker av bornitt, enkelte korn av molybdenglans
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 3823 - 004 Aslestad

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
TE0173.01 Fastfjell 22840 -100 -100 -10 10 60.0 980.0
TE0173.02 Tipprøve 12200 -100 -100 -10 -10 56.0 1110.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# As* Cd* Mo* Sb* Bi* Cr* Mn*
TE0173.01 -10.0 -10.0 -100 -10.0 90.00 -10 200 10 600
TE0173.02 -10.0 -10.0 -100 -10.0 120.00 -10 100 10 300
------------------
Prøvenr. Fe% W* Sr* Na* Mg* Al* P* Ca* Hg*
TE0173.01 1.08 -10 10.0 100 2900 2400 30 15600 -10
TE0173.02 .51 -10 -10.0 100 300 200 -10 3200 -10


Faktaarket ble generert 24.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse