English version
MALMDATABASEN
Registrering 3823 - 005 Moberg
(Objekt Id: 5560)
(Sist oppdatert: 28.03.2020)

Lokalisering
Fylke: Vestfold og Telemark Kommune: Fyresdal (3823)
Kart 1:50000: Dalen (1513-4) Kart 1:250000: Sauda
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 436021 m. Nord: 6575158 m.
Lengdegrad: 7.8762500 Breddegrad: 59.3104220
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Cu Ag
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)
Historisk: Ja , (Stadfestet 27.sep.2007 av Jan Sverre Sandstad)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Gruvedrift Reserver:
Driftsmetode: Underjordsdrift Historisk produksjon:


Mineralisering
Genese: Form:
Hovedtekstur: Min. fordeling:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Gruva hører med til de aller tidligste gruvene i landet. Den var i drift i perioden 1541-1549, men det er også tegn til at det var mindre prøvedrift senere. Historien og arbeidet omkring gruva er grundig beskrevet av Berg (2006). Den synlige del av gruva består av en 2-3 m bred og ca. 30 m langkløft/skjæring, med to bergfester, men den danner raskt under overflaten ett bergrom. Dagåpningene ligger fra 837 til 852 moh opp mot toppen av en markert kolle. I tillegg er det drevet inn tre stoller på ulike nivå fra nordnordøst. Den øverste av disse er bare et mindre innslag lang oppe i skråninga, mens den nederste er ca. 70 m lang og går inn i bunnen av skråninga, ca. 40 m nedenfor nedre del av dagåpningen. Mellom disse er det en ca. 35 m lang stoll. Tippen er anslått til å utgjøre mellom 1300 og 2000 m3. Total produksjon ved smeltehytta i Moisesberg er anslått til 15-20 tonn kobber og omkring 50 kg sølv, men da er malm fra Grusen og de andre mindre forekomster i området trolig regna med (Berg 2006). I tillegg til denne hovedgruva har Berg (2006) registrert en rekke mindre gruver og skjerp i en lengde av ca. 1 km videre nordøstover, nedover mot Slystøylåi. Fordelingen av forekomster og bredden på sonen viser at det trolig finnes flere tilnærma parallelle malmsoner. Dagåpningen er 2-3 m bred og 15-20 m lang med retning ca. 240°. Den er drevet langs en noe uregelmessig, opptil 2 m bred kvartsgang/-linse som står langs kontakten mellom finkornet grønnstein/-skifer i nordvest og pegmatittisk granitt som danner toppen av kollen i sørøst. Gangen er linseforma og har retning 60° med steilt fall mot sørøst. Kobbermineraler finnes også i kvartslinser og -årer i grønnskiferen som er sterkt foliert mellom disse. Bornitt dominerer som grovkornete aggregater i kvarts, mens molybdenglans gjerne danner strenger eller tynne linser i denne. Kobberkis finnes også sammen med bornitt i tynne årer i grønnskiferen. Noe lys glimmer finnes i sidesteinen. Kvartsen er lokalt noe rødfarget og hematittførende.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
TE0174.02 Tipprøve
Prøvetaker: J.S. Sandstad/...Lager: L›kken/...Vekt(kg): 2
Kommentar: Rik bornittmineralisering i kvarts, samlepr›ver
Antall registrerte elementanalyser = 1
TE0174.03 Tipprøve
Prøvetaker: J.S. Sandstad/...Lager: L›kken/...Vekt(kg): 2
Kommentar: Rik bornittmineralisering i kvarts, samlepr›ver
Antall registrerte elementanalyser = 1
TE0174.04 Tipprøve
Prøvetaker: J.S. Sandstad/...Lager: L›kken/...Vekt(kg): 2
Kommentar: Kobberkis, bornitt og molybdenglans i kvarts
Antall registrerte elementanalyser = 1
TE0174.05 Tipprøve
Prøvetaker: J.S. Sandstad/...Lager: L›kken/...Vekt(kg): 2
Kommentar: Bornitt+kobberkis strenger/aggregater i grovkornet kvarts (malmlass?)
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Nedre stoll
(Objekt Id: 18230 5,01,00)

Lokalisering
Fylke: Vestfold og Telemark Kommune: Fyresdal (3823)
Kart 1:50000: Dalen (1513-4) Kart 1:250000: Sauda
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 436110 m. Nord: 6575216 m.
Lengdegrad: 7.8777780 Breddegrad: 59.3109640
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Cu Ag
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Gruvedrift Reserver:
Driftsmetode: Underjordsdrift Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Lokaliteten er ved inngangen til nedre stoll. Stollveggene er svært møkkete, men lokalt sees svak bornittmineralisering i kvarts-epidot årer i grønnstein. Mindre mengder karbonat, trolig sideritt finnes også i årene.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
TE0174.01 Tipprøve
Prøvetaker: J.S. Sandstad/...Lager: L›kken/...Vekt(kg): 2
Kommentar: Kvarts med bornitt og noe molybdenglans, nedre stollniv†
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Nordre stoll
(Objekt Id: 18231 5,02,00)

Lokalisering
Fylke: Vestfold og Telemark Kommune: Fyresdal (3823)
Kart 1:50000: Dalen (1513-4) Kart 1:250000: Sauda
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 436525 m. Nord: 6575724 m.
Lengdegrad: 7.8849340 Breddegrad: 59.3155880
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Cu Ag
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Lokaliteten er ved inngangen til en stoll med retning 240° med en 10 m lang, vannfylt dagskjæring utenfor. Den ligger i grønnstein. Svak disseminasjon av bornitt i smale kvartslinser er observert på den gjengrodde tippen.


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 3823 - 005 Moberg

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
TE0174.01 Tipprøve 12770 -100 100 -10 10 12.0 60.0
TE0174.02 Tipprøve 38620 -100 -100 -10 -10 100.0 770.0
TE0174.03 Tipprøve 82190 -100 -100 -10 -10 425.0 3060.0
TE0174.04 Tipprøve 12800 -100 -100 -10 -10 60.0 290.0
TE0174.05 Tipprøve 134800 -100 100 -10 -10 531.0 5370.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# As* Cd* Mo* Sb* Bi* Cr* Mn*
TE0174.01 -10.0 -10.0 -100 -10.0 2930.00 10 100 -10 100
TE0174.02 -10.0 -10.0 -100 -10.0 50.00 -10 400 -10 100
TE0174.03 -10.0 -10.0 -100 -10.0 490.00 -10 800 10 200
TE0174.04 -10.0 -10.0 -100 -10.0 410.00 10 500 10 100
TE0174.05 10.0 -10.0 -100 -10.0 50.00 10 1700 10 200
------------------
Prøvenr. Fe% W* Sr* Na* Mg* Al* P* Ca* Hg*
TE0174.01 .56 -10 -10.0 100 -100 200 30 200 -10
TE0174.02 .82 -10 -10.0 100 -100 400 20 100 -10
TE0174.03 1.61 -10 -10.0 -100 -100 200 10 -100 -10
TE0174.04 .89 10 -10.0 100 600 4100 930 2100 -10
TE0174.05 2.82 -10 -10.0 -100 100 200 20 100 -10


Faktaarket ble generert 18.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse