English version
MALMDATABASEN
Registrering 3823 - 007 Mosnap
(Objekt Id: 5562)
(Sist oppdatert: 28.03.2020)

Lokalisering
Fylke: Vestfold og Telemark Kommune: Fyresdal (3823)
Kart 1:50000: Dalen (1513-4) Kart 1:250000: Sauda
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 441312 m. Nord: 6575478 m.
Lengdegrad: 7.9690790 Breddegrad: 59.3140630
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Cu Mo Ag Bi
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Gruvedrift Reserver:
Driftsmetode: Underjordsdrift Historisk produksjon:


Mineralisering
Genese: Form:
Hovedtekstur: Min. fordeling:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Gruva ligger på nordvestsida av toppen av fjellet Mosnapp. Enkleste adkomst er langs en traktorsti på vestsida av fjellet. Den var i betydelig drift i flere perioder i tida fra 1691 til 1888. Gruva hørte inn under Åmdals Verk og den skeidete malmen ble fraktet på vinterføre over heia til Åmdal. Det er drevet flere store dagåpninger, flere sjakter og to stoller. Den lengste stollen er over 100 m lang stoll og en av sjaktene skal være over 80 m dyp (Berg 2006, Nordrum & van der Wel 1981). Koordinatene til forekomsten er satt ved den nedre av de to hovedsjaktene som er drevet i brattskråningen ovenfor hovedtippen. Dagstollen som kommer inn i nedre del av denne skråsjakta er regelmessig avrundet etter fyrsetting. Kobbermalmen, både kobberkis og bornitt opptrer i kvartslinser/-årer, som dels er pegmatittiske, i metasandstein og pegmatitt. Malmsona ved åpningen til skråsjakta er 1-2 m bred og utgjøres av en 10-15 cm mektig kvartsåre som fører rik kobberkismineralisering og mindre kvartslinser med kobberkis, bornitt samt lokalt noe molybdenglans, i pegmatitt og metasandstein. Kobbermineralene danner aggregater, disseminasjon og hulromsfyllinger i kvartsen. Orientering til kvartsåra er 16°/55°. Malmsona skjærer med liten vinkel foliasjonen i metasandsteinen, som er glimmerrik i ligg av malmsona. På tippen sees ulike mineraliseringstyper; kvartsårer med kobberkis og mindre mengder molybdenglans, samt kvartsårer dominert av bornitt eller molybdenglans. Kobberkis danner gjerne årenettverk i kvartsen, men finnes også disseminert i metasandstein. Molybdenglans finnes gjerne langs randa av kvartsårer eller i glimmerrike soner.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
TE0176.05 Tipprøve
Prøvetaker: J.S. Sandstad/...Lager: L›kken/...Vekt(kg): 2
Kommentar: Skeidegrus
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Øvre sjakt
(Objekt Id: 18232 7,01,00)

Lokalisering
Fylke: Vestfold og Telemark Kommune: Fyresdal (3823)
Kart 1:50000: Dalen (1513-4) Kart 1:250000: Sauda
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 441318 m. Nord: 6575464 m.
Lengdegrad: 7.9691710 Breddegrad: 59.3139450
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Cu Mo Ag Bi
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Gruvedrift Reserver:
Driftsmetode: Dag- og underjordsdrift Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Åpningen til den øvre skråsjakt ligger ca. 15 m høyere enn den nedre. Den er også noe, 5-10 m, lengre oppe i stratigrafien, og viser at malmen ikke er konkordant strukturene i metasandsteinen. Malmsona består av en 1-1,5 m bred sone med kobbermineraliserte kvartslinser i pegmatitt i heng og fint båndet metasandstein i ligg. Lokalt er den parallelt foliasjonen (12°/35°) i metasandsteinen, men kobberførende årer kutter også denne. Noe rødlig K-feltspat og lys grønnlig glimmer finnes også i kvarts og pegmatitten. Noe bevegelse har skjedd langs heng av malmsona.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
TE0176.01 Tipprøve
Prøvetaker: J.S. Sandstad/...Lager: L›kken/...Vekt(kg): 2
Kommentar: Rik kobberkisimpregnasjon i finkornet granitt-pegmatitt, mye gr›nnlig muskovitt, enkelte korn av bornitt og molybdenglans
Antall registrerte elementanalyser = 1
TE0176.02 Tipprøve
Prøvetaker: J.S. Sandstad/...Lager: L›kken/...Vekt(kg): 2
Kommentar: Molybdenglans, noe bornitt og kobberkis i glimmer-rik matriks, mindre kvarts
Antall registrerte elementanalyser = 1
TE0176.03 Tipprøve
Prøvetaker: J.S. Sandstad/...Lager: L›kken/...Vekt(kg): 2
Kommentar: Bornitt, lite kobberkis og molybdenglans i kvarts med mindre mengde glimmer
Antall registrerte elementanalyser = 1
TE0176.04 Tipprøve
Prøvetaker: J.S. Sandstad/...Lager: L›kken/...Vekt(kg): 2
Kommentar: Rik impregnasjon av kobberkis og bornitt i glimmer-rik matriks, enkelte kvarts†rer/-slirer
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Nordre sjakt
(Objekt Id: 18233 7,02,00)

Lokalisering
Fylke: Vestfold og Telemark Kommune: Fyresdal (3823)
Kart 1:50000: Dalen (1513-4) Kart 1:250000: Sauda
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 441310 m. Nord: 6575524 m.
Lengdegrad: 7.9690140 Breddegrad: 59.3144840
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Cu Mo Ag Bi
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Gruvedrift Reserver:
Driftsmetode: Dag- og underjordsdrift Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Lokaliteten består av to mindre synker med relativt store tipper nedenfor. Få dm bred, svak kobbermineralisering finnes i pegmatitt og dels i finkornet, rødlig granitt som skjærer foliasjonen i finkornet metasandstein. Rikere kobbermalm sammen med lys glimmer er tilknytta kvartslinser i granitten. Denne malmsona har orientering 0°/40° og skjærer granittgangenes orientering (325°). I kvartsårene opptrer i hovedsak kobberkis, men lokalt finnes også noe molybdenglans.

Navn på lokalitet: Nordre stoll
(Objekt Id: 18234 7,03,00)

Lokalisering
Fylke: Vestfold og Telemark Kommune: Fyresdal (3823)
Kart 1:50000: Dalen (1513-4) Kart 1:250000: Sauda
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 441288 m. Nord: 6575585 m.
Lengdegrad: 7.9686280 Breddegrad: 59.3150290
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Cu Mo Ag Bi
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Gruvedrift Reserver:
Driftsmetode: Underjordsdrift Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Det er en stor tipp utenfor en stoll som har retning 135°. Den er ca. 130 m lang og de innerste ca. 25 m følger kobbermineralisert granitt og pegmatitt. Svak disseminasjon av kobberkis og bornitt finnes i granitten. Granitten er dels konkordant metasandsteinen, og dels gjnnomskjærende.


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 3823 - 007 Mosnap

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
TE0176.01 Tipprøve 23180 -100 -100 -10 -10 47.0 80.0
TE0176.02 Tipprøve 11060 -100 -100 -10 -10 114.0 550.0
TE0176.03 Tipprøve 17370 -100 -100 -10 -10 72.0 240.0
TE0176.04 Tipprøve 16610 -100 -100 -10 -10 42.0 90.0
TE0176.05 Tipprøve 7960 -100 -100 -10 -10 15.0 80.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# As* Cd* Mo* Sb* Bi* Cr* Mn*
TE0176.01 10.0 20.0 -100 -10.0 110.00 -10 100 10 100
TE0176.02 -10.0 10.0 -100 -10.0 7720.00 -10 200 -10 100
TE0176.03 10.0 10.0 -100 -10.0 860.00 -10 300 10 800
TE0176.04 20.0 10.0 -100 -10.0 70.00 -10 100 -10 100
TE0176.05 -10.0 -10.0 -100 -10.0 170.00 -10 100 10 300
------------------
Prøvenr. Fe% W* Sr* Na* Mg* Al* P* Ca* Hg*
TE0176.01 1.41 40 -10.0 100 100 1800 20 200 -10
TE0176.02 .61 300 -10.0 100 500 5000 40 200 -10
TE0176.03 .89 170 10.0 100 100 800 80 16000 -10
TE0176.04 1.06 -10 -10.0 100 100 3500 -10 200 -10
TE0176.05 1.05 70 -10.0 600 900 3900 50 1900 -10


Faktaarket ble generert 24.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse