English version
MALMDATABASEN
Registrering 3823 - 012 Husstøyl
(Objekt Id: 5567)
(Sist oppdatert: 28.03.2020)

Lokalisering
Fylke: Vestfold og Telemark Kommune: Fyresdal (3823)
Kart 1:50000: Bandak (1513-1) Kart 1:250000: Skien
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 451208 m. Nord: 6568398 m.
Lengdegrad: 8.1444880 Breddegrad: 59.2517490
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) Ressursundertype: Molybden
Element(er): Mo
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Mineralisering
Genese: Form:
Hovedtekstur: Min. fordeling:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
En rekke skjerp ligger orientert Ø-V langs den nordlige kanten av en granitt nord for veien opp mot Husstøylvatnet, ca. 6-900 m vest fro den nedlagte gården Husstøyl. Nord for granitten er blotta tilnærmet flattliggende, finkornete metasandsteiner. Det ble skjerpet i dette området i perioden 1916-18 (Bugge 1963). Det ble produsert 4 tonnmalm med ca. 5 % MoS2. Hovedforekomsten består av en 12 m lang, 2-3 m bred og opptil 1,5 m høy skjæring som ligger langs et bekkesøkk nedenfor et myrdrag. Bekken har vært forsøkt leda utenfor skjerpet. Finkornet, rødlig, biotittførende granitt som dels er noe foliert, er blotta i sørveggen og i det nordøstre hjørnet av skjerpet. Flere uregelmessige kvartsganger som er orientert Ø-V med svakt fall mot nord, opptrer i denne. Molybdenglans sitter gjerne langs laminer i kvarts eller langs kontakten mot granitten.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
TE0181.04 Tipprøve
Prøvetaker: J.S. Sandstad/...Lager: L›kken/...Vekt(kg): 2
Kommentar: Molybdenglans, middels-grovkornet, langs laminer i kvarts og langs kontakt mot granitt
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Skjerp 2
(Objekt Id: 18202 12,01,00)

Lokalisering
Fylke: Vestfold og Telemark Kommune: Fyresdal (3823)
Kart 1:50000: Bandak (1513-1) Kart 1:250000: Skien
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 451267 m. Nord: 6568394 m.
Lengdegrad: 8.1455060 Breddegrad: 59.2517280
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) Ressursundertype: Molybden
Element(er): Mo
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Skjerpet består av en 1-3 m bred, 4-5 m lang og 1-1,5 m høy grop i en mindre dalsenkning. Kvartsganger med svært svak molybdenglansmineralisering finnes i den finkornete granitten i skjerpet. Grovkornet molybdenglans er disseminert i svært glimmerrike stuffer på tippen. Denne relativt rikt mineraliserte bergarten er ikke blotta i skjerpet. Den er minst 10-15 cm mektig og viser gradvis overgang mot granitten.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
TE0181.03 Fastfjell
Prøvetaker: J.S. Sandstad/...Lager: L›kken/...Vekt(kg): 2
Kommentar: Middels-grovkornete molybdenglans i glimmerrik bergart
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Skjerp 3
(Objekt Id: 18203 12,02,00)

Lokalisering
Fylke: Vestfold og Telemark Kommune: Fyresdal (3823)
Kart 1:50000: Bandak (1513-1) Kart 1:250000: Skien
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 451324 m. Nord: 6568410 m.
Lengdegrad: 8.1465190 Breddegrad: 59.2518700
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) Ressursundertype: Molybden
Element(er): Mo
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Skjerpet er ei liten grop hvor det er skutt ut ca. 2 m3 på sørsida av en liten nabbe, ca. 5 m sør for metasandsteinene i nord. Granitt med kvartsganger er blotta, men molybdenglans er ikke påvist.

Navn på lokalitet: Skjerp 4
(Objekt Id: 18204 12,03,00)

Lokalisering
Fylke: Vestfold og Telemark Kommune: Fyresdal (3823)
Kart 1:50000: Bandak (1513-1) Kart 1:250000: Skien
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 451393 m. Nord: 6568422 m.
Lengdegrad: 8.1477090 Breddegrad: 59.2519860
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) Ressursundertype: Molybden
Element(er): Mo
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Skjerpet er en 5 m lang, 1-1,5 m bred og opptil 1 m høy grop som dels er gjenfylt. Finkornet biotittførende granitt gjennomsettes av tilnærmet flattliggende ganger med grovkornet, melkehvit kvarts. Få korn av K-feltspat finnes i kvartsgangen. Små mengder finkornet molybdenglans finnes i kvartsen, gjerne langs laminer og nær kontakten til granitten.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
TE0181.02 Tipprøve
Prøvetaker: J.S. Sandstad/...Lager: L›kken/...Vekt(kg): 2
Kommentar: Svak molybdenglans+kobberkis+Bi-mineral? disseminasjon kvarts og finkornet granitt
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Skjerp 5
(Objekt Id: 18205 12,04,00)

Lokalisering
Fylke: Vestfold og Telemark Kommune: Fyresdal (3823)
Kart 1:50000: Bandak (1513-1) Kart 1:250000: Skien
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 451516 m. Nord: 6568442 m.
Lengdegrad: 8.1498610 Breddegrad: 59.2521880
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) Ressursundertype: Molybden
Element(er): Mo
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
En mindre skjæring med vegger 1,5x1,5 m er skutt inn i en 2 m høy nabbe. Flere 0,3-0,6 m brede, uorienterte kvartsganger opptrer i en finkornet, rødlig granitt. Få grovkornete rosetter av molybdenglans er sett langs kanten av den grovkornete kvartsen. I blotninger nordvest for skjerpet dominerer tilnærmet flattliggende, grågrønn, finkornet metasandstein.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
TE0181.01 Tipprøve
Prøvetaker: J.S. Sandstad/...Lager: L›kken/...Vekt(kg): 2
Kommentar: Sv‘rt svak molybdenglans+kobberkis disseminasjon kvarts og finkornet granitt
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 3823 - 012 Husstøyl

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
TE0181.01 Tipprøve 250 -100 -100 -10 -10 -2.0 -10.0
TE0181.02 Tipprøve 170 -100 -100 -10 -10 -2.0 -10.0
TE0181.03 Fastfjell 30 200 -100 -10 -10 -2.0 -10.0
TE0181.04 Tipprøve 100 -100 -100 -10 -10 11.0 -10.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# As* Cd* Mo* Sb* Bi* Cr* Mn*
TE0181.01 -10.0 10.0 -100 -10.0 1030.00 -10 -100 10 100
TE0181.02 -10.0 10.0 -100 -10.0 1140.00 -10 -100 10 100
TE0181.03 -10.0 10.0 -100 -10.0 11610.00 -10 -100 -10 400
TE0181.04 -10.0 10.0 -100 -10.0 5790.00 -10 900 10 100
------------------
Prøvenr. Fe% W* Sr* Na* Mg* Al* P* Ca* Hg*
TE0181.01 .71 -10 -10.0 600 400 2300 -10 1100 -10
TE0181.02 1.37 -10 -10.0 400 200 1300 10 600 -10
TE0181.03 2.43 10 -10.0 400 2000 15300 30 1700 -10
TE0181.04 .78 -10 -10.0 200 300 1500 20 800 -10


Faktaarket ble generert 18.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse