Norsk versjon
THE ORE DATABASE
Occurence 3807 - 010 Ødegården
(Object Id: 5613)
(Last updated: 25.08.2010)
Belongs to the Province: Fossum Jernverk

Location
County: Vestfold og Telemark Municipality: Skien (3807)
Map 1:50000: Kilebygd (1713-3) Map 1:250000: Skien
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32
East: 531893 m. North: 6565782 m.
Longitude: 9.5588550 Latitude: 59.2298680
Show on map

Resource
Resource Type: Ferrous metals(Fe, Mn, Ti) Resource Subtype: Iron
Element(s): Fe
Importance
Raw material meaning: Not Assessed (reg. 18.02.2015)
Historical: No , (Confirmed 28.jan.2009 by Terje Bjerkgård)

Resources and production
Activity: Pitting Reserves:
Operating method: Historical production:


Mineralization
Era: Paleozoic Period: Permian
Genesis: Hydrothermal vein Form:
Main texture: Vein network Min. distribution: Irregular (scattered)
Main grain size: Main alteration:
Strike/Dip: 340 / 90 Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Proterozoic Period: Mesoproterozoic
Province: South Norwegian Basement Province
Geotec.unit:
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation:

Mineralogy
Relationship Mineral Amount
Gangue mineral Quartz Major mineral (>10%)
Gangue mineral Epidote Major mineral (>10%)
Ore mineral Magnetite Major mineral (>10%)

Information(s) in free text format
Free text
Forekomsten befinner seg ca. 100 m sør for det nedlagte pukkverket, i skogbrynet på oppsiden av en stor hogstflate. Hovedforekomsten er en 10 m lang grøft som strekker seg mot sør. Den er mindre enn 1 m dyp. Det er også en 7 m lang grøft som strekker seg mot vest og en 5 m grøft mot NV. Ca. 30 m mot nordvest er det en 25 m lang grøft som går i NNV retning (340 grader). Den er inntil 1.5 m dyp. Videre er det en grunn og smal røsk ca. 10 m lang som er 1 m forskjøvet mot vest fra nordenden av denne. Det er lenge siden det har vært drift og grøftene er nedgrodde. Det er også svært lite materiale å finne. Det ble funnet noen få stuffer med finkornet magnetitt i kvarts-epidot matriks.

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
TE0227.01 Dump
Sampler: T. Bjerkgård/...Stored: Løkken/...Size(kg): 1
Comment: Finkornet magnetitt i kvarts-epidotmatriks
No. of registrated element analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Locality: Grøft
(Object Id: 19116 10,01,00)

Location
County: Vestfold og Telemark Municipality: Skien (3807)
Map 1:50000: Kilebygd (1713-3) Map 1:250000: Skien
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32
East: 531879 m. North: 6565810 m.
Longitude: 9.5586310 Latitude: 59.2301200
Show on map

Resource
Resource Type: Ferrous metals(Fe, Mn, Ti) Resource Subtype: Iron
Element(s): FeAnalyse Results
from
Deposit Area 3807 - 010 Ødegården

Element analyses

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative values means below detection limit value.)
Sample No. Sample Type Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
TE0227.01 Dump 24 136 7 7 4 -.5 -1.0
------------------
Sample No. As* Ba* Mo* Sb* Bi* S% V* Mn* Fe%
TE0227.01 1 60 1.00 1 11 .02 2 6766 22.24
------------------
Sample No. Ce* Na* Mg* Al* Si* P* K * Ca* Ti*
TE0227.01 60.00 2082 20305 68209 99999 278 3153 99999 2019


The fact sheet was created on 18.10.2021

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Geological Survey of Norway